Als de Koningin besluit dat het kabinet niet meer te lijmen is, waarna CDA en ChristenUnie op de winkel moeten passen en er nieuwe verkiezingen komen, zal dat weinig veranderen voor de overheids-ict. Het rompkabinet dat er zeer waarschijnlijk zal komen, heeft nog steeds de mogelijkheid beslissingen te nemen en het land te besturen.

Controversieel

Omdat de meeste zaken al besloten zijn, zullen die gewoon doorgaan. Zo heeft de Eerste Kamer bijvoorbeeld al besloten in te stemmen met de bewaarplicht verkeersgegevens en wordt er al gewerkt aan het realiseren ervan. Dit soort zaken gaat gewoon door.

Wil iets worden doorgeschoven naar een volgend kabinet dan moet het onderwerp aangemerkt zijn als een “controversieel onderwerp”. De Tweede Kamer maakt binnenkort een lijst van dit soort onderwerpen en alleen over díe onderwerpen moet de regering zich op de vlakte houden. Voor de rest is het 'business as usual'. Wel is het zo dat er geen nieuwe plannen worden gemaakt.

NOiV, NUP en het auteursrechtenplan

Al is staatssecretaris Frank Heemskerk nu weg, zijn geest zal nog lang rondwaren op het Ministerie van Economische Zaken. Zijn actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiv) loopt tot eind 2011 en op dit moment verandert daar nog niet veel. De invloed van zijn aftreden is wel merkbaar voor sommige dagelijkse zaken. Zo probeerde hij bestuurders van decentrale overheden persoonlijk te motiveren aan een 'bestuurstafel' en dat ligt voorlopig stil.

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), dat recentelijk van Arthur Docters van Leeuwen nog een flinke veeg uit de pan kreeg, zal ook gewoon doorgaan. Een voorlichter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht niet dat het onderwerp zelf als controversieel zal worden aangemerkt. “Maar zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. Dat beslist de Tweede Kamer”, zegt ze tegenover Webwereld. Ook het aanscherpen van de regie zal dan gewoon doorgaan.

SP-kamerlid Arda Gerkens is nog steeds goed gemutst dat haar auteursrechtenplan in maart gewoon in het parlement zal worden besproken. “Hier staan in ieder geval vier partijen achter en in de Tweede Kamer is er niet veel onenigheid over”, vertrouwt ze Webwereld toe. Een volgend kabinet kan dan gaan werken aan eventuele nieuwe wetgeving op het vlak van auteursrechten.

Onzekerheid over OV-chipkaart en EPD

Of de OV-chipkaart vertraging zal oplopen bij het verbannen van de strippenkaart is nog onzeker. De voorlichter van staatssecretaris Huizinga wijst erop dat eerst de Koningin aan zet is en dat uiteindelijk de Tweede Kamer hierover beslist. Het maken van inschattingen doet zij af als speculeren.

Politici reageren verdeeld op de vraag of het onderwerp van de OV-chipkaart valt aan te merken als controversieel. Rond het dossier is de laatste jaren veel te doen geweest. Eerder deze maand zijn er nog 35.000 handtekeningen van ouderen aangeboden, waarbij de overheid is opgeroepen niet overhaast te handelen. Ook zijn er nog altijd twijfels rond de privacy en beveiliging van de elektronische vervoerskaart.

Ook de status van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is nog onduidelijk. Rond dit dossier is ook veel controverse. Er zijn nog altijd veel onzekerheden hoe goed de privacy van patiënten is gewaarborgd. Ook rond de beveiliging van het EPD staan nog veel vragen open.

Getroffen projecten

Een project dat zeker wel getroffen wordt door de val van het kabinet is de kilometerheffing. Vrijwel zeker wordt dit dossier aangemerkt als een controversieel onderwerp, omdat er binnen het parlement zelf de nodige weerstand is.

Verder loopt het geheimzinnige ACTA-antipiraterijverdrag waarschijnlijk vertraging op. Als er een voorstel voor dat achterkamertjesverdrag komt dan zal ook dat mogelijk tot een volgend kabinet moeten wachten. Dit ondanks het feit dat het Nederlandse parlement buitenspel staat; het Europees Parlement bepaalt of internetgebruikers afgesloten mogen worden.

Nieuw kabinet, nieuwe kansen

Grosso modo betekent de val van het kabinet niet direct dat ict-uitvoeringsprogramma's en -ambities stil komen te liggen. Wel is duidelijk dat de komende tijd niet veel nieuws van de regering te verwachten is. Na de verkiezingen zal een volgende regering met nieuwe plannen de digitalisering van Nederland weer op de agenda moeten zetten.