Dat blijkt uit een gedeeltelijk openbaar gemaakt stuk. De OPTA heeft het stuk in de openbaarheid gebracht nadat het daartoe was verzocht door iemand die een beroep heeft gedaan op de wet openbaarheid van bestuur (wob). In het stuk zijn de persoonsgegevens van de vermeende klager onherkenbaar gemaakt.

In oktober maakte de OPTA melding van een onderzoek naar hotels en congrescentra die directe internettoegang aanbieden en fungeren als internetprovider. Dit zou naar aanleiding zijn van een klacht van een andere ‘openbare aanbieder’ van internettoegang.

Terrorisme

De Telecommunicatiewet schrijft voor dat “openbare aanbieders van elektronische communicatie” zich moeten registreren. Dat register moet het de drie toezichthouders, OPTA, Agentschap Telecom en CIOT mogelijk maken om de Telecomwet te handhaven. Het register wordt gebruikt om toezicht te houden voor consumentenbelangen, criminaliteit- en terrorismebestrijding.

Het onderzoek wees overigens uit dat de betrokken hotels en congrescentra niet registratieplichtig waren. Naar nu blijkt is er naar aanleiding van het onderzoek een wob-verzoek gedaan door een nog onbekend persoon. Naar aanleiding van dat verzoek heeft de OPTA de geanonimiseerde klacht vrijgegeven.

Bedrijf betaalt "onterecht"

Daaruit blijkt dat er niet zozeer een klacht is binnengekomen over de in het onderzoek betrokken hotels en congrescentra. In de brief klaagt een bedrijf uit de horecasector dat het jarenlang als leverancier van directe internettoegang staat geregistreerd en dat het al jaren het jaarlijkse registratiegeld van 250 euro betaalt. In de brief stelt het bedrijf dat het internettoegang inkoopt bij geregistreerde internetserviceproviders.

“Met betrekking tot de meldingsplicht verwijs ik u naar een groot aantal bedrijven die exact dezelfde dienstverlening verzorgen en niet geregistreerd staan en, naar het schijnt, geen verplichting daartoe hebben”, zo gaat de brief verder. Vervolgens vermeldt de brievenschrijver de namen van die bedrijven. Hij zegt van de registratie af te willen, of dat de registratie voor de hele branche moet gelden. “De OPTA dient zich hierbij te realiseren dat dit gaat om honderden zo niet duizenden hotspots in Nederland waar gelijke publieke diensten worden aangeboden.”

Klager vangt bot

De klager blijkt in eerste instantie een verzoek tot beëindiging van de registratie te hebben gedaan en terugbetaling van het in zijn ogen onterecht betaalde geld. De argumentatie “anderen doen het ook en die betalen niets” lijkt in eerste instantie alleen maar bedoeld om het eigen “onrecht” te duiden. De OPTA heeft dat echter aangegrepen om een breder onderzoek te doen. Overigens heeft de OPTA “geen redenen gezien de registratie van de klager op te heffen”, zegt woordvoerder Cynthia Heijnen van OPTA. De in het onderzoek betrokken bedrijven zijn wel vrijgepleit.