Dat schrijft Karien van Gennip van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Ondernemingen zijn nu verplicht hun jaarverslagen in de (papieren) Staatscourant te publiceren. Vanuit de Tweede Kamer is geopperd om dit zo snel mogelijk via een website te doen. Dit zou bedrijven jaarlijks veel geld schelen.

Onlangs werd hiervoor vanuit het ministerie een aanbestedingsprocedure afgerond. Uiteindelijk viel de keus op de website van de Kamers van Koophandel (KvK) als officieel publicatiemiddel. Eén van de andere kandidaten maakte echter hiertegen bezwaar omdat het in strijd zou zijn met de Wet op de Kamers van koophandel. Om een kort geding te voorkomen, werd de hele procedure in de ijskast gezet.

Volgens de wet mag de Kamers van Koophandel officieel niet concurreren met marktpartijen bij het aanbieden van bepaalde diensten. De staatssecretaris is echter van mening dat het publiceren van de verplichte gegevens een taak is die aan de KvK toebehoort.

"Het publiceren van berichten aangaande het deponeren van jaarrekeningen is een taak die in het verlengde ligt van de verplicht wettelijke taken van de Kamers van Koophandel", aldus Van Gennip. De problemen waar de Kamers van Koophandel tegenaan loopt, hoopt Van Gennip nu te op te lossen door artikel 17 van de Handelsregisterwet uit 1996 aan te passen.

Volgens haar kan de wetswijziging voor het einde van dit jaar in werking treden.