De Nederlandse overheid haalt haar eigen doelstelling niet om dit jaar 70 procent van de dienstverlening ook elektronisch aan te bieden. Veel gemeenten moeten nu eindelijk eens keuzes maken en aan het werk gaan. Tot die conclusie komt onderzoeker Ron Zwetsloot van Cascadis na onderzoek onder de 443 gemeenten in Nederland.

"Alles wat de elektronische overheid in Nederland goed of slecht maakt, is de afgelopen jaren besproken en aan het papier toevertrouwd in rapporten, onderzoeken en artikelen. We moeten aan het werk en keuzes maken", stelt Zwetsloot.

Van alle gemeenten kreeg Cacadis 190 antwoordformulieren terug, wat neerkomt op een response van 43 procent. Van de respondenten zei 42 procent dit jaar niet de grens van 70 procent digitale dienstverlening te zullen behalen. Vier op de tien respondenten zegt dit jaar waarschijnlijk wel aan de limiet van 70 procent te kunnen voldoen.

Andere Overheid

Het streefgetal om 70 procent van de dienstverlening van de overheid online aan te bieden maakt deel uit van het actieprogramma 'Andere Overheid'. Daarin werd gestreefd om in 2006 minimaal 65 procent van de totale dienstverlening via internet moet kunnen worden afgehandeld. Eind 2007 moet dit dienstverleningsniveau zijn gestegen tot 70 procent.

Volgens Zwetsloot scoren grotere gemeenten daarbij doorgaans beter dan kleinere gemeenten. "De problemen die vooral gemeenten met minder dan 25.000 inwoners signaleren, gaan over het ontbreken van een visie en strategie en draagvlak bij het bestuur. Grosso modo is elektronische dienstverlening geen prioriteit voor het bestuur", constateert hij. "Het probleem niet van technische maar van politiek-bestuurlijk aard is."

Van de gemeenten die de norm dit jaar niet halen, zegt eenderde een ander tijdschema te hanteren. Eén op de vijf zegt onvoldoende geld of personeel te hebben om de digitalisering door te voeren. Desondanks zegt tweederde van de gemeenten die heeft geantwoord, toch tevreden zijn over de voortgang van de digitalisering bij gemeenten.

Een woordvoerster van ECP.nl, een onafhankelijk platform voor de informatiemaatschappij, zegt niet heel verrast te zijn. "We weten dat de digitale vooruitgang per gemeente enorm verschilt."