Bij de grotere bedrijven ligt deze bereidheid iets lager, daar is één op de drie werknemers bereid tot een loonoffer om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Dit blijkt uit de zevende ICT Barometer van Ernst & Young, een tweemaandelijkse onderzoek onder zeshonderd ict-professionals naar de ontwikkelingen op het gebied van ict. De meerderheid van de respondenten zegt 5 tot 10 procent van hun salaris te willen inleveren. 6 Procent van de ondervraagden is zelfs bereid meer dan 10 procent van hun maandsalaris aan de baas te geven. De onderzoekers constateren dat vooral managers bereid zijn salaris in te leveren om zo hun baan te behouden. Overigens vrezen managers zonder ict-taken het meest voor hun baan.

Arbeidsmobiliteit

Uit het onderzoek blijkt verder dat ict-professionals minder snel van baan verwisselen. April vorig jaar zei 22 procent van de respondenten binnen jaar van werkgever te willen veranderen. Dit is gedaald tot 19 procent. Ernst & Young ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling. "Hierdoor wordt namelijk geen ruimte gecreëerd voor de ontplooiing van jonge talenten", aldus Jacob Verschuur, directeur van E&Y. "Mede door de vacaturestop bij grote ict-diensverleners krijgen jonge ict-talenten weinig kans op de arbeidsmarkt. Dat heeft op den duur een negatief effect op de kennisontwikkeling en innovatie binnen Nederland. Er moet snel verandering komen in deze situatie. Anders gaat er een hele groep hoog opgeleide jongeren verloren voor ict-bedrijven", vreest Verschuur.