Gemiddeld zegt 48 procent van de managers ontevreden te zijn over de prijs. Opvallend is dat vooral onder kabelinternetters de onvrede groot is. Hier zegt 57 procent de prijs te hoog te vinden, tegen 41 procent van de adsl-gebruikers. Dit blijkt althans uit de dertiende ICT Barometer van Ernst & Young, een tweemaandelijks onderzoek onder ruim zeshonderd Nederlandse ict-professionals. Uit het onderzoek blijkt dat de kabelbranche zijn negatieve imago nog niet van zich af heeft weten te schudden. Op vrijwel alle fronten wordt adsl beter gewaardeerd dan de kabel. Zo is 38 procent van de kabelklanten ontevreden over de dienstverlening van hun provider. Onder de adsl-klanten ligt dit percentage met 16 procent beduidend lager. Over het algemeen zijn de respondenten wel te spreken over de snelheid van hun internetverbinding. Meer dan de helft van de adsl-gebruikers (52 procent) waardeert zijn snelheid als zeer goed of uitstekend. Bij de kabel is dit 31 procent. "Binnen een half jaar hebben de adsl-aanbieders hun marktaandeel met de helft zien toenemen en hebben hiermee hun kabelconcurrenten ingehaald", licht Jacob Verschuur van Ernst & Young toe. "De toenemende ontevredenheid over de kabelaars heeft er mede toe geleid dat veel kabelgebruikers zijn overgestapt. Het marketingoffensief van de adsl-aanbieders heeft hier zeker aan bijgedragen."