Dat constateert telecombureau Stratix. Op een kleine 350.000 woningen die met glasvezel zijn ontsloten zijn er bijna 140.000 klanten. De groeicijfers zijn hoog, maar het aantal abonnees groeit niet even hard mee.

Stratix turfde voor de derde keer op rij het aantal glasvezelverbindingen naar woningen: na het vierde kwartaal 2006 in maart 2008 en nu in maart 2009. Voor het eerst zijn er nu ook abonneecijfers verkregen bij de verschillende aanbieders. Die zijn ook afgezet tegen geschatte cijfers van gebruikers een jaar terug.

Het aantal huishoudens waar een glasvezelaansluiting kan worden verkregen is gegroeid van 188.000 aan het eind van het eerste kwartaal in 2008 naar een kleine 349.000 eind maart 2009, een groei van 85 procent in één jaar.

Maar lang niet alle aansluitingen zijn bruikbaar: 62 procent betreft een werkende aansluiting tot in de meterkast: 216.000 huishoudens die diensten kunnen afnemen. Dit is een toename van 52 procent vergeleken met de 142.000 woningen waar dit mogelijk was in maart 2008.

Het aantal actieve abonnees is gegroeid van 'tenminste' 84.000 in het eerste kwartaal van 2008 naar 139.000 aan het eind van het eerste kwartaal van 2009, een toename van 65 procent.

Samenvattend:

* Aansluitingen tot aan woningen: 349.000 (+ 85 procent)

* Aansluitingen tot in woningen: 216.000 (+ 52 procent)

* Actief in gebruik: 139.000 (+65 procent)

Almere teleurstellend

Dit betekent dat bijna 40 procent van het 'bruto' aantal glasvezelaansluitingen ook werkelijk in gebruik is voor abonnementen. Dit percentage wordt soms door de belangrijkste aanbieder, Reggefiber, genoemd als minimum voor een rendabel te maken exploitatie op lange termijn. De groei gaat versterkt door dit jaar, zegt Stratix, 'in weerwil van de kredietcrisis'.

Flevoland is met 32 procent van de ruim 150.000 woningen op glas de koploper van de provincies. Overijssel (waar Reggefiber is gevestigd) volgt met bijna 13 procent van de woningen en ook Noord-Holland met ruim 4 procent van de 1,2 miljoen woningen c.q. huishoudens 'doet het goed'. Daarentegen hebben Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland welgeteld nul glasvezelaansluitingen en Groningen slechts ruim duizend.

Ook Zuid-Holland heeft maar 2 procent 'glaswoningen' ondanks veel stedelijk gebied. Van grote Rotterdamse plannen is weinig terechtgekomen tot nu toe, constateert Stratix, wat nu tot 6.600 glasklanten heeft geleid.

In Flevoland is overigens het euvel dat veel woningen nog tot in de meterkast voorzien moeten worden van glas en/of een signaal, vooral in Almere. Pas 10.000 huishoudens kunnen daar echt glasvezeldiensten afnemen, met een schamel aantal van 127 abonnees. [ In een reactie op dit artikel liet Stratix weten dat ze

abusievelijk vergat te vermelden dat er in Almere maar een zeer

beperkte telling van gebruikers plaatsvond, louter in

studentenhuisvesting. Dit is nu als voetnoot in het onderzoek toegevoegd.]

De gemeenten met daadwerkelijk de meeste klanten op glas zijn Deventer (10.000) Geldrop/Mierlo (10.000), Utrecht (9.800) Eindhoven (9.600), Amsterdam (8.300) Valkenswaard (8.000), Nuenen (7.300), Nijmegen (6.100) en Hillegom (5.600)

Lokale overheden en verenigde bewoners zijn vaak aanjager van projecten, maar van de rijksoverheid moeten we het niet hebben: Economische Zaken ontbond in 2007 al haar team dat zich met glasvezel bezighield, zo schrijft Stratix. Woningcorporaties zoals Portaal krijgen langzamerhand meer succes. Hun provider XMS telt nu ruim 20.000 abonnees op glas, tegen minder dan 8.000 een jaar terug.

Dominant Reggefiber-KPN

De telecomadviseurs in Hilversum plaatsen ook vraagtekens bij pogingen van staatssecretaris Frank Heemskerk om de stimulering van de zakelijke markt voor glasvezel en Ethernet ter hand te nemen met vraagbundeling. Volgens Stratix zou de markt zijn werk kunnen doen. Blijkt die niet te werken, dan zou de bewindsman daarin moeten ingrijpen.

Ook vraagt Stratix zich af of de NMa en de Opta wel voldoende in staat zullen zijn om de dominantie van Reggefiber met KPN als minderheidsaandeelhouder goed te reguleren en of de rechter iets heel zal laten van hun besluiten.