Nederlanders die regelmatig aankopen op internet doen, besteden inmiddels een aardig bedrag aan online aankopen. Mensen die al langer dan vijf jaar op internet ronddwalen besteden per jaar gemiddeld vierduizend gulden. Kopers die korter dan één jaar op internet te vinden zijn, besteden minder dan vijfhonderd gulden. Ervaring met internet speelt een belangrijke rol. Hoe langer de Nederlander op internet actief is, des te groter is de kans dat hij online aankopen verricht. Een belangrijke doorslaggevende factor is het bezit van een creditcard. Meer dan tweederde van de kopers heeft zo'n kaart in bezit. Uit het onderzoek van Multiscope komt verder naar voren dat de vrouwelijke internetkopers omschreven kunnen worden als 'funshoppers'. Zij kopen relatief veel producten in de categorieën kleding, geschenken, bloemen en muziek. Mannen daarentegen zijn veel meer gericht op hard- en software.

Afhaken

Opvallend is dat in 2000 ruim 150.000 internettende Nederlanders afhaakten als internetkopers. Een algemeen wantrouwen ten opzichte van internet en negatieve koopervaringen spelen een belangrijke rol bij de beslissing om geen aankopen meer via het web te doen. Het wantrouwen van de online betalingsmethoden vormt ook een belangrijke reden voor het niet doen van de aankopen op internet. Voor 46 procent van de ondervraagden is dit de belangrijkste reden om niet via het web te kopen. Zij oriënteren zich wel, maar besluiten later om het product offline te kopen.