Ook kunnen de Europese landen rekenen op ruim 20 miljard euro aan extra belastinginkomsten. Dit is een van de uitkomsten van een wereldwijde studie naar de economische gevolgen van softwarepiraterij door IDC. Deze studie werd verricht in opdracht van de BSA, de belangenorganisatie van softwareproducenten. Voor Nederland geldt dat een reductie van 10 procent van de softwarepiraterij de omzet van de it-sector helpt groeien van 15 naar 22 miljard euro. Daarmee zouden duizenden banen gemoeid zijn plus miljarden extra in de economie. De Nederlandse overheid zou volgens IDC verder zo'n 1,5 miljard euro extra belastinginkomsten krijgen. Vooral landen waar pas recent is begonnen met het aanpakken van piraterij – zoals Spanje – zullen profiteren van een snelle groei van de it-sector. In Oost-Europa bevinden zich zes (onder meer Rusland, Bulgarije en Roemenië) van de elf landen die wereldwijd het meest zouden profiteren van reductie van piraterij, aldus IDC. De groei van de it-sector zou in de periode 2001-2006 in Rusland zelfs 120 procent kunnen bedragen. De BSA ijvert – ook in Europees verband – al tijden voor aangescherpte wetgeving en handhaving op het gebied van intellectueel eigendom.