Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. In het onderzoek geeft een op de drie bedrijven aan ontevreden te zijn over de offshore ICT-activiteiten. Problemen met de communicatie en culturele verschillen liggen hieraan ten grondslag.

Jan Baan, CEO van Cordys, is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek: 'In mijn werk voor diverse IT-organisaties heb ik zaken gedaan over de gehele wereld. Uit eigen ervaring weet ik daarom dat cultuur een barrière kan vormen voor een succesvolle zakenrelatie. Accepteren dat er verschillen zijn en investeren in kennis van elkaars cultuur zijn de sleutels om deze kloof te dichten', zegt hij.

Open communicatie

Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds meer bedrijven verwachten aan offshore outsourcing te gaan doen. Waar in 2007 nog 20 procent van de bedrijven schatte dat zij binnen vijf jaar een of meerdere ICT-activiteiten naar lagelonenlanden zou uitbesteden, is dat dit jaar gestegen naar 27 procent.

Bedrijven die op dit moment al ICT-activiteiten uitbesteden naar offshore landen, spenderen gemiddeld 18 procent van hun ICT-budget aan outsourcing. Over vijf jaar zal dit 28 procent zijn, zo is de verwachting. Nico Huizing, partner bij Ernst & Young, meent dat 'open en eerlijke communicatie cruciaal' is bij het aangaan van outsourcing-partnerships. Dat voorkomt volgens hem misverstanden en zal wederzijds leiden tot realistische verwachtingen.

India dominant

India blijft op afstand het belangrijkste land voor het uitbesteden van ICT-activiteiten: 78 procent van de projecten wordt in India gedaan. Polen en Zuid-Afrika volgen met elk 11 procent.

Bron: Infoworld.nl