Roddelen per mail blijkt in Nederland relatief vaak voor te komen. Ondanks de vooroordelen over vrouwen, blijken mannen dit nagenoeg even vaak te doen.

Uit onderzoek van Queen's University in Belfast blijkt dat 24 procent van de werknemers wel eens per mail roddelt. Behalve roddelen, blijkt 40 procent van de Nederlandse werknemers ook via het zakelijke netwerk zijn eigen bankzaken af te handelen.

Muziek downloaden in de tijd van de baas wordt met 15 procent door een grote minderheid gedaan. Opvallend is dat mannen (31 procent) dit veel vaker blijken te doen dan vrouwen (19 procent). Ook het spelen van online spellen blijkt in trek (13 procent).

De onderzoekers hebben tevens gevraagd of mensen wel eens porno downloaden op hun werk. 9 Procent van de Nederlandse ondervraagde werknemers antwoordt hier bevestigend op.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Surfcontrol, zijn ruim duizend werknemers uit Nederland, Australi├ź, Singapore, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ondervraagd.

Het gehele onderzoeksrapport is als pdf te downloaden. Bron: Techworld