Oorzaak is een beroepsprocedure van Telfort. Het telecombedrijf stelt een voorkeursrecht te hebben op de te veilen frequenties. Het ministerie is het daar niet mee eens, waarop Telfort naar de rechter stapte om daar haar gelijk te halen. Het beroep van Telfort wordt op 24 maart door de Rotterdamse rechtbank behandeld. Het ministerie zegt al klaar te zijn met alle voorbereidingen voor de veiling. De vergunningprocedure had medio maart kunnen starten. "Vanwege het beroep is uitstel van de geplande uitgifte noodzakelijk", aldus het ministerie in een persbericht. Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat wees een aanvraag van Telfort voor WLL-frequenties op 20 december af. Telfort heeft een vergunning voor kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur. Het bedrijf zegt op grond daarvan te beschikken over een voorkeursrecht voor frequenties die het tot stand brengen van vaste verbindingen ondersteunen, meldt Verkeer en Waterstaat. De Wireless Local Loop (WLL) biedt voor telecombedrijven een alternatief op het huren van de Local Loop van de heersende telecombedrijven. In Nederland is KPN Telecom eigenaar van dat stukje koperdraad van de lokale nummercentrale tot in de huiskamer. Als andere telecombedrijven klanten direct op hun netwerk willen aansluiten kunnen zij die draad huren van KPN. Draadloos die afstand overbruggen is een andere oplossing. De rechtbank behandelt het beroep van Telfort in een versnelde procedure en doet naar verwachting in mei uitspraak.Eerdere relevante berichten: KPN stelt lokale aansluitlijn open; ADSL dichterbij (04 november 1999) Sony lanceert draadloos internet (21 juni 1999)