Dat blijkt uit online onderzoek van Blauw Research in haar 'research community' Opinieland. Iets meer dan 60 procent van de internetters is online wel eens een spelletje tegengekomen. Deze surfers hebben vrijwel allemaal zo'n webgame gespeeld. Bijna de helft speelt op een specifieke gamesite en een vijfde speelt op de site van de eigen internetaanbieder. Van de respondenten die wel eens webgames spelen, vindt 22 procent dat eigenlijk zonde van zijn tijd. Bijna eenderde van de internetters (28 procent) vindt dat een serieuze site geen games zou moeten aanbieden. Veelgebruikers van internet (7 uur of meer per week online) en jongeren spelen vaker games, zowel online als offline. Van de internetters speelt 11 procent dagelijks computergames en een kwart speelt een paar keer per week. Zeven op de tien internetters hebben nog nooit online tegen een andere websurfer gespeeld. Onder jongeren is spelen tegen een ander populair. Van de internetters onder de 20 heeft 60 procent wel eens interactief gespeeld. Meer dan 30 procent van de respondenten gaf aan vaker een online game te zullen spelen als de verbinding sneller was. Slechts 4 procent van de ondervraagden is bereid te betalen voor een online game.