Aad Koppenhol, open source en open standards driver bij Sun Microsystems Nederland, reageert voorizchtig. "Het is lastig. Wat houden deze veranderingen in? Is het wel zo veel, en zo erg?", vraagt hij zich hardop af. "Dit is een discussie die al jaren speelt." Open standaarden draaien juist om open specificaties, legt hij uit.

Toch is de ict-architect van Sun niet gelijk akkoord met de wijzigingen in de niet-publieke nieuwe draft-versie van het EC-beleidsdocument voor open standaarden. Die stilletjes herziene draft is gisteren door Webwereld geopenbaard. Daarin is niet alleen de term 'open standaarden' vervangen door 'open specificaties', maar worden ook softwarepatenten en licenties toegestaan.

Schijnstandaard

"Ik ben het nog aan het bestuderen", zegt Koppenhol. Hij geeft wel aan dat een de facto-standaard slechts een schijnstandaard is. De niet-publieke herziene versie van het EC-document opent de deur voor het gebruik van de facto-standaarden mits de specificaties maar bekend zijn. Daarbij zet de nieuwe versie ook de deur open voor gebruik van minder open technologie indien die functionaliteit bevat die een open technologie niet of nog niet heeft.

Koppenhol waarschuwt voor het risico dat twee ict-leveranciers samen afspraken maken. "Het doel van open beleid is het voorkomen van vendor lock-in, dus moet je juist ook kijken naar licenties." Hij prijst ook het standpunt van Eurocommissaris Neelie Kroes die stelt dat overheidsinformatie openbaar en onafhankelijk - van bedrijfseigen technologie of ict-leverancier - moet zijn.

Geen gelijk speelveld

"Als het echt zo is, dat de gevestigde orde hiermee aan de macht blijft, dan is dit heel groot, heel erg. Reacties dat er niets aan de hand is, zijn voor mij niet voldoende geruststelling." Hij geeft aan dat er over deze complexe kwestie flink wordt gelobbyd, door diverse partijen. Het gaat om een gelijk speelveld, maar patenten en licenties frustreren dat, stelt Koppenhol.

'Betekent hetzelfde'

Sun Microsystems schaarde zich eerder achter het commentaar van het Open Forum Europe. Ceo Graham Taylor van die organisatie reageert nu in eerste instantie lakoniek. "Wij hebben geen probleem met 'open specificaties'. Het was al zes maanden bekend dat dit eraan zat te komen", vertelt hij over de verwisseling van 'open standaarden' door 'open specificaties'. Volgens Taylor is het lood om oud ijzer; simpelweg een woordkeuze.

"Ik vind het wel een beetje jammer." Hij vertelt Webwereld dat er binnen de diverse EU-landen verschillende invullingen zijn van het begrip 'open standaard'. De woordkeuze voor 'open specificatie' moet dat oplossen. Waar in de rest van de wereld wordt gesproken van 'open standaard' heeft dat in de EU dan een andere benaming, legt hij uit. Toch houdt ook hij nog een slag om de arm; hij moet het nu uitgelekte document nog nader bekijken.

Geen reactie waardig

Linux-leverancier Red Hat was in zijn commentaar op de publieke versie vorig jaar pragmatisch positief. Het bedrijf stelde toen dat open standaarden de voorkeur genieten, zoals het hoort. Tegelijkertijd prees Red Hat het Europese beleidsdocument-in-wording voor de erkenning dat echt open standaarden niet altijd beschikbaar zijn op alle technologiegebieden.

Red Hat onthoudt zich nu echter van commentaar op de gewijzigde versie van het draft-document. Een Nederlandse woordvoerder laat weten dat de Linux-leverancier eerder al wist van deze aankomende wijziging. Die is nu geen reactie waardig, luidt de officiële verklaring. Ook open source- en open standaarden-voorvechter IBM heeft op dit moment geen commentaar.

Eerdere reacties

Gisteren hebben al enkele partijen gereageerd, waaronder het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De woordvoerder van staatssecretaris Heemskerk erkent dat het erop lijkt dat de EC een stap terug zet. EZ werkt nu aan een reactie namens Nederland.

De Stichting Holland Open stelt ook een formeel standpunt op. Microsoft Nederland wil pas met een reactie komen zodra er een definitieve versie is van het EC-beleidsdocument.