Alles wat kan schieten, wordt momenteel zodanig gemoderniseerd dat het niet alleen zonder mensen kan functioneren, maar ook zelfstandig beslissingen kan nemen: schiet ik wel of niet? En die beslissing kan enorme gevolgen hebben. Maar als zelfstandig denkende wapens fouten maken is niemand volgens de huidige wetten verantwoordelijk. Geen oorlogsrecht, geen internationale wetten en dus doemt het spookbeeld van het wilde westen op.

Onrechtmatig handelen of zelfs het plegen van een oorlogsmisdaad kan een machine niet worden aangerekend, zelfs niet als het zelfstandig de beslissing maakt een dergelijke misstap te maken. Nu bestaan de volledig autonoom opererende schietrobots nog niet, maar het gaat al aardig die richting op. Op dit moment worden (vooral in China en de Verenigde Staten) wapens getest die automatisch reageren op aanvallen.

Verbieden, net als blindmakende laserwapens

Human Right Watch en Harvard pleiten in een 38-pagina's tellende oproep aan de Verenigde Naties voor een algeheel verbod op autonoom opererende wapens, net zoals dat is gedaan in 1995 voor blindmakende laserwapens. De Verenigde Naties vergaderen deze week over het onderwerp.

De lobbyisten van Stop Killer Robots en Human Rights Watch proberen dit issue al jaren op de politieke agenda te krijgen en dat is ze twee jaar geleden jaar gelukt. Vorig jaar werd er door de Verenigde Naties een hoorzitting gehouden over dit onderwerp. Een eventueel internationaal verbod op het ontwikkelen van dergelijke autonome wapens zou al in 2016 van kracht kunnen worden.

https://youtu.be/