Het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie gaat weer 40 miljoen extra kosten. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting waarin de meerkosten, in plaats van de eerder berekende 326 miljoen euro, op 365,6 miljoen euro worden geraamd.

Kosten van applicaties direct afgeschreven

In de verklaring bij de meerjarenbegroting nationale politie 2014-2018 staat dat de kosten van applicaties die zelf worden gebouwd, direct genomen moeten worden, in plaats van over meerdere jaren moeten worden afgeschreven. Volgens de verklaring worden die kosten later wel terugverdiend. In eerste instantie wilde het ministerie de applicatiekosten in latere jaren afschrijven.

Het Bijgestelde Aanvalsprogramma moet een besparing van 800 arbeidsplaatsen opleveren. Dat zal in de komende jaren nog niet lukken. Dan zal de bezetting ruim vierhonderd arbeidsplaatsen boven geraamd zijn, omdat anders “te weinig bezetting resteert om de continuïteit in de uitvoering van de overige activiteiten in de ICT-kolom te kunnen waarborgen”, zo is te lezen. De afbouw van het personeelsbestand zal nu gebeuren in de periode 2016-2018.

Van 150 naar 326 naar 366 miljoen extra

Dat de meerkosten van het Aanvalsprogramma eerst op 326 miljoen euro uitkwamen, werd begin dit jaar bekend. Eerder werd gedacht dat het ‘maar’ 150 miljoen extra zou gaan kosten. En nu komt er dus weer een kleine 40 miljoen euro bij. Het Aanvalsprogramma werd in 2012 stilgelegd vanwege de onbeheersbaarheid ervan, waarna er een Bijgesteld Aanvalsprogramma volgde, dat die meerkosten inzichtelijk maakte.