Dit blijkt uit de jongste Randstad Werkmonitor dat in opdracht van het uitzendbureau is uitgevoerd door Blauw Research. In totaal heeft het onderzoeksbureau 440 werknemers ondervraagd. Grofweg 10 procent van de mailtjes die werknemers op hun werk ontvangen of verzenden blijkt niet-werkgerelateerd te zijn. De respondenten geven voorts aan dat er op de werkvloer massaal voor eigen doeleinden wordt geïnternet. Hoeveel tijd zij hiermee kwijt zijn, is niet onderzocht. 35 Procent is van mening dat het versturen van e-mails en internetten voor privédoeleinden tijdens werktijd gewoon moet kunnen. Een bijna even groot deel van de respondenten (34 procent) meent juist dat dit niet kan. Uit het onderzoek blijkt verder dat eenvijfde van de ondervraagde werknemers een collega direct zal aanspreken op dit gedrag. 43 Procent zegt dit alleen te doen als het zich vaker voordoet. Over of de baas het e-mailgedrag moet kunnen controleren, zijn de meningen verdeeld. 41 Procent vindt dat dit moet kunnen. 42 Procent vindt juist dat een werkgever dit recht niet heeft.