Het afgelopen jaar legden 537 internetbedrijven het loodje, tegen 225 vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van Webmergers, dat het wel en wee van de Amerikaanse internetsector onderzoekt. In Nederland ontbreekt het aan een soortgelijk onderzoek naar de internetbranche. Inmiddels is het ergste voorbij, aldus Webmergers. Zowel in november als in december moesten slechts 21 internetbedrijven de deuren sluiten. Sinds augustus vorig jaar is het aantal faillissementen niet zo laag geweest. Webmergers verwerpt de suggestie dat het aantal faillissementen daalt omdat er nauwelijks nog internetbedrijven over zijn. "Dat is zoiets als zeggen dat het aantal gevallen van hondsdolheid daalt omdat alle honden dood zijn", aldus de onderzoekers. Op dit moment zijn nog zo¹n 7000 tot 10.000 internetbedrijven actief, schat het onderzoeksbureau. De zwakste partijen zijn van het toneel verdwenen en de `ergste pijn is geleden voor de branche'. Volgens Webmergers is het accent bij de faillissementen dit jaar verschoven van de consumentensector naar de partijen die op de zakelijke markt actief zijn. Dit jaar betrof 40 procent van alle faillissementen een zogeheten B2B-bedrijf (business-to-business), tegen 22 procent vorig jaar.