De Amerikaanse muziekindustrie, vertegenwoordigd in de RIAA, vindt dat radiostations een aparte vergoeding moeten betalen voor hun online uitzendingen. De radiostations kunnen het niet eens worden met de muziekindustrie over de hoogte van de vergoeding. De vrees bestaat dat met name de kleinere stations bankroet zullen gaan omdat ze de vergoeding niet kunnen ophoesten. Om te bemiddelen tussen de strijdende partijen heeft de Copyright Office (onderdeel van de Library of Congress eerder dit jaar de 'Copyright Arbitration Royalty Panel' (CARP) in het leven geroepen. CARP bestaat uit een drietal bemiddelaars om de strijdende partijen tot elkaar te brengen. In februari van dit jaar kwam het CARP met een voorstel: commerci├źle radiostations betalen 0,14 dollarcent per liedje per luisteraar als vergoeding aan de rechthebbenden voor uitzendingen via internet. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot oktober 1998. De Library of Congress heeft het voorstel voor de vergoeding voorlopig verworpen. De RIAA heeft inmiddels officieel laten weten teleurgesteld te zijn met de uitspraak maar benadrukt dat het om een voorlopige uitspraak gaat. Een definitieve uitspraak (die voor of op 20 juni verwacht wordt) kan alles nog veranderen.