Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken zal zijn best doen om de nieuwe Telecomwet, inclusief de verplichte wederverkoop door kabelaars, door de Eerste kamer te loodsen. Dat belooft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Open kabel in de ijskast

Vorige week ontstond ophef omdat de minister aan de Eerste Kamer liet weten bereid te zijn om het deel van de nieuwe Telecomwet over de verplichte wederverkoop van het tv-kabelpakket "niet in werking te laten treden", als een meerderheid van de Senaat dat wenste. Zodoende kon de rest van Telecomwet dan wel worden aangenomen en geïmplementeerd.

Dit was tegen het zere been van PvdA-kamerlid Martijn van Dam, die reageerde dat de minister hiermee suggereerde dat de Eerste Kamer een soort verkapt recht van amendement heeft. “Dat heeft de Eerste Kamer niet. De opmerking van de minister kan dus echt niet", aldus Van Dam.

Minister wil hele wet

Van Dam eiste van de minister een eenduidig standpunt. In reactie schrijft Verhagen nu: “Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat ik hier in de behandeling in de Eerste Kamer op geen enkele manier op zal aansturen. Ik vind de meest wenselijke situatie dat het gehele wetsvoorstel, inclusief de amendementen, wordt aangenomen. Het vooraf aansturen op het niet in werking laten treden van amendementen zou, zoals het lid van Dam terecht stelt, het negeren van de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer zijn."

De bewindsman eindigt: “Ik kan het lid van Dam dan ook gerust stellen dat ik […] het wetsvoorstel, inclusief de aangenomen amendementen, “met verve zal verdedigen" in de Eerste Kamer."

Niet tevreden

Van Dam is 'wel en niet' tevreden met de brief van Verhagen. "Ik ben natuurlijk blij dat hij de gehele wet met verve zal verdedigen. Maar hij moet de mogelijkheid om het amendement [over de open kabel] te passeren uitsluiten, en dat doet hij niet. Hij geeft de Eerste Kamer wel degelijk nog de mogelijkheid om dit min of meer eruit te amenderen, en dat kan gewoon niet. De Eerste Kamer kan alleen kiezen vóór of tégen de gehele wet", aldus Van Dam tegen Webwereld.

Volgens Van Dam wordt er in de Eerste Kamer momenteel zwaar gelobbied door de kabelaars tegen de wederverkoopverpichting.