Minister Verhagen sust de ophef over vermeende uitspraken van Kroes tegen de open kabelplannen in Nederland. Onlangs zou ze op een congres met ceo's van kabelaars hebben gezegd dat ze dat ze 'al haar macht' zal gebruiken om de geplande open kabel in Nederland tegen te houden.

Exorbitante bonussen

Naar aanleiding van dit nieuws stelde PvdA kritische Kamervragen. Kamerlid Martijn van Dam vond de uitspraken politiek ongepast en bovendien dubieus qua timing, omdat de beursgang van Ziggo voor de deur stond. Die beursgang was zwaar overtekend en de top van Ziggo cashte tientallen miljoenen. Exorbitant, stelde Van Dam.

Verhagen vindt ook dat de beloningen van de Ziggo-top tijdens de beursgang “zeer hoog" was, maar dit is een zaak van het bedrijf zelf, schrijft de minister in zijn antwoorden.

Kroes: geen standpunt

Er is geen verband tussen de omstreden uitspaken van Kroes en de beursgang van Ziggo, omdat Kroes deze niet zou hebben geuit. Die woorden zijn door de lobbyclub Cable Europe in de mond van Kroes gelegd. Het persbericht dat Cable Europe er vervolgens uitdeed, is later ingetrokken.

Kroes heeft de gang van zaken persoonlijk aan Verhagen toegelicht, schrijft hij: “Tenslotte kan ik melden dat mevrouw Kroes mij persoonlijk heeft bevestigd dat zij in de betreffende bijeenkomst slechts heeft gerefereerd aan het algemene Commissiebeleid om actief inbreuken op EU-regels te vervolgen, maar dat ze daarbij niet is ingegaan en ook geen enkele positie heeft ingenomen op de conformiteit van specifieke amendementen op de Nederlandse Telecommunicatiewet met EU-recht.

Open kabel door Tweede Kamer

Volgens Van Dam maakt Ziggo enorme winsten en is dat alleen mogelijk doordat er een schrijnend gebrek is aan concurrentie op de kabelmarkt. Eerdere pogingen van OPTA om de kabel op te breken strandden bij de rechter. Een nieuwe poging werd na veel mitsen en maren geannuleerd.

Als 'laatste redmiddel' diende de PvdA het wetsvoorstel in dat openstelling alsnog zou afdwingen, en dat werd vorig jaar juni aangenomen door de Tweede Kamer. Sindsdien lobbyen de kabelaars bij de Eerste Kamer en bij de Europese Commissie om de wetswijziging alsnog tegen te houden, constateerde Van Dam.

8 mei in Senaat

De Telecomwet, inclusief openkabelamendement, wordt op 8 mei in de Eerste Kamer behandeld. Minister Verhagen heeft, na kritiek, expliciet beloofd dat hij de nieuwe Telecomwet, inclusief de amendementen over de open kabel, "met verve zal verdedigen" in de Senaat.

UPDATE: Cable Europe bevestigt de gang van zaken. "We hebben die verklaring ingetrokken nadat bleek dat Kroes er niet achter stond of dat het incorrect was", aldus Gregg Svingen, woordvoerder van Cable Europe. De lobbyclub heeft overigens op het congres wel zelf zijn zorgen geuit over het Nederlandse wetsvoorstel.