Volgens minister Verhagen is het tweejaarlijkse internationale onderzoek IT Industry Competitiveness Index geen goede reflectie van “het bredere beeld van scores van Nederland op ict-terrein", zo zegt de bewindsman in antwoord op vragen van Afke Schaart, Tweede Kamerlid van de VVD.

Geschrokken

Schaart toonde zich geschrokken van de grote daling die Nederland in dat onderzoek als ict-land maakte. Ons land kelderde van de vijfde naar de tiende plek. Maar Verhagen blijkt niet onder de indruk. “Deze index is een van de vele indices die jaarlijks worden gepubliceerd, elk met zijn eigen aandachtspunten en wijze van berekenen. Op andere indices scoort Nederland op het terrein van ict juist goed."

Verhagen haalt de Digitale Agenda scoreboard aan van de Europese Commissie, waarin Nederland een van de best presterende landen is in de EU. Wel erkent de minister dat Nederland klaarblijkelijk laag scoort op het gebied van ondersteuning van de ict-ontwikkeling in het bedrijfsleven, het inzetten van menselijk kapitaal en het onderzoek- en ontwikkelklimaat.

'Vergelijking is moeilijk'

Verhagen vindt het moeilijk een vergelijking te maken met andere landen op die gebieden omdat de IT Competitiveness Index “geen heldere vergelijkingen van de posities van landen op de achterliggende factoren" biedt. Hij is het verder niet eens met de conclusies. “De lage positie die Nederland krijgt toebedeeld op het terrein van menselijk kapitaal, komt niet goed overeen met informatie uit andere bronnen", zegt hij.

Verhagen schrijft aan Schaart dat het nieuwe beleid van dit Kabinet erop gericht is het bedrijfsleven te versterken en dat onderzoek en ontwikkeling (R&D), innovatie, menselijk kapitaal en ict belangrijke factoren zijn. “Op het terrein van R&D en innovatie is nog veel verbetering te wensen, maar ook menselijk kapitaal en ict krijgen grote aandacht in het beleid."

Verhagen stuurt dit najaar de Digitale implementatie agenda 2012-2015 naar de Tweede Kamer, zo kondigt hij aan. Daarin komen “een groot aantal ict-acties gericht op alle ondernemers" in terug, schrijft hij.