Telco Verizon beargumenteert vandaag in een hoger beroep-zitting dat de telecomwaakhond FCC zich niet met netneutraliteit moet bezighouden. De verplichting dat internetverkeer gelijk moet worden behandeld en sites of diensten niet mogen worden geblokkeerd of achtergesteld, is de provider een doorn in het oog.

Jurisdictie FCC betwijfeld

De zaak draait niet om de waarde van netneutraliteit zelf. Verizon vindt dat telecomwaakhond zijn mandaat te buiten gaat door verplichtingen op te leggen als netneutraliteit. Daarom kan een uitspraak in het voordeel van Verizon grote gevolgen hebben voor de invloed van de FCC op telecommunicatie in de VS.

Bovendien zou er een eind komen aan de feitelijke netneutraliteit in de VS – hoewel dit concept daar stukken losser staat dan in Nederland waar het in de wet is opgenomen – de Open Internet Order van de FCC. Na bijna drie jaar van juridische procedures, zijn de twee nu bij een beroepshof aangeland.

Netneutraliteit ‘grote fout’

Intern is er bij de FCC zelf ook onenigheid over de Open Internet Order. De FCC beoogde hiermee het internet vrij en open te houden, maar het opstappend lid van de organisatie vindt de waakhond regeltjesziek geworden en noemde de verplichting een grote fout. Hij vertelde dat de FCC in de regel unaniem tot een oordeel komt, maar dat er intern onenigheid bestond over of de FCC zich wel met netneutraliteit moest bemoeien.

En dat is dus precies waar Verizon het op gooit. De telco stelt onder meer dat de FCC met zijn bevel voorbij gaat aan het Eerste Amendement, dat de vrijheid op meningsuiting en persvrijheid garandeert. De FCC vindt dat argument onzin, omdat de telco zelf geen informatie verspreidt, maar dat enkel faciliteert als ISP. Verizon ziet zichzelf als 'moderne microfoon', die wordt gedempt door de FCC.

Uitzondering mobiel

Bij het verschijnen van het FCC-bevel in 2010 spande Verizon daarom een zaak aan over netneutraliteit van de Amerikaanse overheid nadat de telco een zelfregulerende deal had gesloten met Google. Hun benadering stelt ook dat er geen voorkeursverkeer mag zijn, maar er wordt onder meer een uitzondering voor mobiel internet gemaakt. Het voorschrift van de FCC kent deze uitzondering niet.

Vandaag geven de twee partijen een mondelinge toelichting op hun ingediende documenten waarin de argumentaties uitgebreid uiteen worden gezet. Ze krijgen daar elk 20 minuten de tijd voor. Wanneer een uitspraak volgt, wordt niet vastgelegd.