Een rechter bepaalde vorige week dat Verizon de identiteit van de muziekliefhebber moest prijsgeven. Deze uitspraak volgde op een zaak die was aangespannen door de Recording Industry Association of America (RIAA). De bewuste klant van Verizon zou zich schuldig hebben gemaakt aan het aanbieden van illegaal materiaal. Verizon houdt vol dat het niet gedwongen kan worden de identiteit prijs te geven. De wet zou immers alleen voorzien in illegaal materiaal dat gestald is op computer van de provider, niet op die van een klant. Om aan het bevel van de rechter te ontkomen, heeft de isp nu gevraagd om het vonnis aan te houden. Ook gaat de provider in beroep tegen de uitspraak.