Verizon stapt naar dezelfde rechter die vorig jaar al een eerdere poging van de Federal Communications Commission om netneutraliteit te waarborgen om zeep heeft geholpen. Verizon heeft juist een overeenkomst gesloten met Google om bepaalde services voorrang te verlenen over het mobiele internet. Beide bedrijven zijn daarmee al eerder in aanvaring gekomen met de FCC, dat wanhopige pogingen doet om de netneutraliteit te beschermen.

De nieuwe regels die de FCC op 21 december voorstelde worden door Verizon afgedaan als verregaande en ongewenste overheidsbemoeienis. Die overheidsbemoeienis is “het werkelijke gevaar voor het open web”, zo verklaarde het bedrijf. “Wij geloven dat de FCC hiermee zijn door het congres gegeven bevoegdheden ver overschrijdt. Het creëert onzekerheden voor de communicatie-industrie, innoveerders, investeerders en consumenten”, zegt Michael E. Glover, een van de topmannen van Verizon.

"Verizon strijd voor open internet"

Het bedrijf zegt in samenwerking met “alle spelers in de internet- en communicatiemarkt” te strijden voor een open internet. “In samenwerking met de contentproviders willen we aan de behoeften van de consument tegemoet komen.” Op de nieuwe regels van de FCC is niet alleen kritiek gekomen vanuit de industrie, maar ook van voorvechters van het open web. Die vinden dat de FCC zich niet duidelijk genoeg uitspreekt over wat nu precies het open web en de daarbij behorende netneutraliteit behelst.

De nieuwe regelgeving van de FCC zegt aan de ene kant dat aanbieders niet zomaar de ene dienst over het internet voorrang mogen geven boven de andere dienst, maar geeft daarbij een heleboel mitsen, maren en uitzonderingen. “De regels geven onnodig brede definities en geven nog steeds ruimte voor ‘pay-to-play (betalen voor voorrang) aan ‘gespecialiseerde diensten’. Dat vernietigt de huidige mate van gelijkwaardigheid”, schreven tachtig organisaties die zich inspannen voor netneutraliteit aan de FCC in december.

OPTA heeft het opgegeven

In Nederland gaf de OPTA begin deze week in meer of mindere mate de bewaking van de netneutraliteit in Nederland op door van internetaanbieders te eisen dat zij in het geval van het voorrang verlenen van bepaalde diensten boven die van andere diensten, dat melden aan de klanten. Daarmee heeft de OPTA de bewaking van netneutraliteit overgeven aan de consument, die zo vergelijkingen kan maken tussen verschillende aanbieders.