De staande uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen is waarschijnlijk het slechtste wat de ICT-industrie kon overkomen. Digitale onderwerpen krijgen op dit moment al minder aandacht dan ze verdienen en met een beetje pech krijgen we nu een regering met drie of vier partijen. Dat kabinet zal bang zijn om op te vallen en zal zich dus zich doodpolderen. Zoiets voorkomt het nemen van al te politiek gevoelige besluiten.

Drie keer niets

Dus ambitieuze plannen worden niet gemaakt of vakkundig richting ijskast gedirigeerd. De in het verleden behaalde resultaten met ICT-projecten zullen een garantie voor de toekomst zijn en niets is slimmer om dan maar niet teveel te doen. In een klimaat waar investeren toch al omstreden zal zijn, zullen ambtenaren niet snel hun nek uitsteken.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan inkoopvoorwaarden waar het gebruik van open-sourcesoftware in het verdomhoekje dreigen te komen. Als dat daadwerkelijk zo is dan zijn ambities van eigen creatie van software ook waarschijnlijk moeilijk, zo niet kansloos. Dat is jammer, want dan is de besteding van belastinggeld alleen functioneel gericht en niet gericht op het verder helpen van de hele maatschappij. Misschien is het wat bitter, maar het failliet van NOiV is dan een feit.

Achterop in Europa

Ondertussen buffelt de machine in Europa vrolijk door. Na de bewaarplicht verkeersgegevens is het de hoogste tijd voor een bewaarplicht zoekopdrachten, menen sommige Europarlementariërs. Ook gaan de onderhandelingen over ACTA vrolijk door en met een gebrek aan durf, dreigt straks een hele generatie jongeren te worden gecriminaliseerd. Geen wonder dat de scholieren de Piratenpartij acht zetels gunnen, want zij zien het belang van de online wereld wel in. Ondertussen hebben wij weinig tot niets meer te zeggen en keert onze eigen overheid zich straks tegen ons.

Het kwartje lijkt wel in IJsland te vallen, want juist de crisis dwingt daar politici over ICT en modernisering van de media na te denken. Zelf ben ik dolenthousiast over de Icelandic Modern Media Initiative, een wetsvoorstel waar het parlement in IJsland volgende week over zal stemmen. Het plan regelt echt goede bronbescherming, bescherming van media, een goede regeling om toegang tot overheidsdocumenten te krijgen (zeg maar hun eigen Wob) plus een aantrekkelijk plan om daar computers te hosten.

Gebrek aan goede politici

Wij hebben dan wel NOiV, maar dat staat onder druk. Het nadenken over de inrichting van ICT bij de overheid zal geen speerpunt worden. Daardoor krijgt het praktisch invullen van openbaarheid van bestuur geen handen en voeten. GroenLinks heeft wel ideeën, maar ik betwijfel of de rest van het parlement de urgentie beseft. Ondertussen sukkelt de e-Overheid door, waarbij ik vrees voor nieuwe, vernietigende rapportages over het verloop van projecten.

De spoeling was dun. Martijn van Dam (PvdA) heeft het inzicht, maar die had vooral aandacht voor buitenlandse zaken in de laatste periode. Hero Brinkman (PVV) moest duidelijk veel leren, maar leek er gevoel voor te ontwikkelen en toonde de wil om zich de dossiers meester te maken. Rond zijn toekomstige rol is veel onzekerheid. De laatste maanden leken Charly Aptroot (VVD) en Fred Teeven (ook VVD) bereid om over onderwerpen na te denken, maar of dat nu de verkiezingen voorbij zijn nog steeds zo is, is maar de vraag.

Verder ruimen twee zeer bekwame ict-politici, Arda Gerkens (SP) en Kees Vendrik (GroenLinks), het veld . Beide politici nemen op 16 juni afscheid van de Tweede Kamer en geven de pijp aan Maarten. En Maarten? Tja we hebben Maarten Hillenaar, de Rijks-CIO. Hij is kundig, maar heeft geen politieke slagkracht. Dus vrees ik weer dat de spoeling dun is.

Ergens is het jammer dat de Piratenpartij geen zetel heeft gehaald, want met een stortvloed aan kamervragen gebeurt één ding wel: onderwerpen agenderen. Nu dat niet zo is, wordt het moeilijk voor de ict-industrie uit te leggen waarom een onderwerp een 'probleem' is, want het te verwachten ICT-ambitieniveau stemt somber. Ook voor journalisten wordt het weer lang zoeken en geduld oefenen totdat iemand met echt verstand van zaken commentaar kan geven op ict-kwesties.

Hopelijk mogen we weer snel naar de stembus. Deze uitslag is drie keer niets.