"Er was een fout in het algoritme dat gebruikt werd om de stemmen te verwerken", verklaart PvdA-voorlichter Jan de Bruijn tegenover Webwereld. "De stemwijze is vrij ingewikkeld, maar het komt er op neer dat je eigenlijk zeven stemrondes in één keer doet, om veel tijd te besparen", aldus De Bruijn.

"Stel dat je vier kandidaten hebt, als kandidaat D de minste stemmen heeft, dan valt deze af. Maar vervolgens wordt er gekeken wat de tweede en derde voorkeur was van de mensen die op kandidaat D stemden. Deze stemmen worden weer opgeteld bij het oorspronkelijke aantal stemmen van de andere kandidaten," aldus De Bruijn. "Het probleem was echter dat het algoritme de tweede en derde voorkeursstemmen voor reeds afgevallen kandidaten weer meeetelde, waardoor deze weer meer stemmen kregen en ineens weer in de race waren."

Excel

"Toen we in de tweede ronde zagen dat het fout ging, is het stemprogramma van de website gehaald waar deze op draaide en hebben we de uitslagen in een Excel-sheet herberekend. Vervolgens is het algoritme in de web-applicatie aangepast en hebben we die uitkomsten vergeleken met de Exel-berekening. Deze uitkomsten bleken identiek en toen kon de uitslag bekendgemaakt worden", legt De Bruijn uit.

De volledige uitslag per stemronde is te vinden op de website van de Partij van de Arbeid. Een gedetailleerd overzicht van het stemoverzicht is te bekijken via MijnPvdA, een afgeschermd gedeelte van de site waarvoor geïnteresseerden zich gratis kunnen aanmelden.

De Bruijn betreurt het dat de problemen mogelijk de indruk hebben veroorzaakt dat de uitslag niet juist is. "Dat is heel vervelend", aldus De Bruijn. "Wij hechten heel erg aan transparantie, daarom maken we alle gegevens ook openbaar. Er heeft ook niemand belang bij om met de gegevens te sjoemelen." De vertraging kwam volgens de Bruijn ook deels door de hoge opkomst. "Er waren een heleboel stemmen; 44 procent van de leden heeft gestemd, waardoor het handmatig narekenen veel tijd kostte en dat heeft ons genekt gisteren."

De verkiezingen werden verrassend gewonnen door Lilianne Ploumen, die de gedoodverfde winnaar, PvdA-veteraan Jan Pronk, versloeg.