De Canadese belastingadviseur David Ingram, die het hoogste bod op de printer had uitgebracht, kreeg een mailtje van de Amerikaanse verkoper CompAtlanta dat Canadezen niet in aanmerking kwamen voor de printer, zo meldt Wired News. "Op dit moment wij leveren niet aan Canada, Mexico, Frankrijk, Duitsland of een ander land dat geen steun verleent aan het beleid van de Verenigde Staten om de wereld te verlossen van Saddam Hoessein. If you are not with us, you are against us." Canada stemt niet in met de Amerikaans-Britse acties in Irak, omdat de VN-Veiligheidsraad daar geen toestemming voor heeft gegeven. Ingram is verbijsterd over de gang van zaken. "Het is belachelijk dat ik word gediscrimineerd, omdat ik een Canadees ben."