Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt dat het vernieuwde Crisis.nl nu rampbestendig is. De vorige versie van de site is bij grote rampen, zoals de chemische brand bij Moerdijk, niet in staat gebleken zijn waarschuwingsfunctie te vervullen. Bezorgde Nederlanders konden niet terecht op de site voor informatie vanuit overheden en rampenbestrijders.

Vier keer meer capaciteit

Woordvoerder Jean Fransman van het ministerie benadrukt dat het onderuit gaan van het eerdere Crisis.nl niet door een capaciteitsprobleem is veroorzaakt. Configuratie- en menselijke fouten in de site hebben het toen platgelegd. Toch is de nieuwe site flink opgeschaald: het kan 2 miljoen gelijktijdige bezoekers aan en daarbij 40 miljoen pageviews per uur. Dat is 4 keer zoveel als wat Crisis.nl ooit heeft gehad, vertelt de woordvoerder.

Hierbij heeft de verzorgende overheidsdienst GDI (Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT) dus twee niveaus ingericht in de Microsoft-cloud: een voor lage (normale) en een voor hoge belasting. De site draait standaard in het West-Europese deel van Microsofts cloud, waarbij capaciteit in het Noord-Europese deel klaar staat voor opschalen als Crisis.nl ineens meer vermogen nodig heeft.

Laag- en hoog-scenario

Voor het laag-scenario draait Crisis.nl op 6 small- en 2 medium-instances van systemen in de Azure-cloud, wat geldt voor het West- en het Noord-Europese deel. Voor het hoog-scenario is dit 6 small en 8 medium in beide geografische segmenten van de Azure-cloud. Een small instance bestaat uit 1 processorcore met 1,75 GB aan geheugen en 100 Mbps (Megabit per seconde) aan bandbreedte. Een medium instance in Microsofts cloud is 2 cores met 3,5 GB geheugen en 200 Mbps.

Het omschakelen tussen laag en hoog gebeurt met een enkele druk op de knop, antwoordt het ministerie op vragen van Webwereld. De dagprijs voor het laag-scenario is ongeveer een kwart van de dagprijs voor hoog. Volgens het ministerie is er het grootste deel van de tijd sprake van de situatie laag. Ook de ingezette ontwikkel- en opleidingsomgeving voor het vernieuwde Crisis.nl is alleen draaiende - en dus betaald - op het daadwerkelijke moment van gebruik.

Bijna half miljoen euro

Het GDI heeft voor deze cloud-deal met Microsoft geen aanbesteding uitgevoerd. Ministeriewoordvoerder Fransman verklaart dat dat niet nodig was, omdat het GDI al een contract heeft met Microsoft. "Het is niet aanbesteed, maar inbesteed", aldus de woordvoerder.

De kosten voor het vernieuwde Crisis.nl komen uit op 455.000 euro voor de ontwikkeling van de site zelf. Dat bedrag omvat ook uitgevoerde stresstests plus penetratie- en hacktesten. De stresstest is door Microsoft en securitybedrijf Fox-IT uitgevoerd, de securitytest door Fox-IT, de usabilitytest door Metrixlab en de gebruikerstest door het ministerie van Veiligheid en Justitie zelf. Voor het draaien van de site is de Rijksoverheid per jaar 175.000 euro kwijt, waarin ook de beheerkosten van het GDI plus betalingen aan Microsoft zijn inbegrepen.

Fontein voor social media

Verder heeft de nieuwe site een vereenvoudigd cms (content management system). Dit is volgens Fransman goed ontvangen door gemeenten en andere instanties die bij rampen hun informatie moeten invoeren voor doorgifte via Crisis.nl. En de site ziet er ook mooier uit, vertelt hij.

De verspreiding van informatie - over wat voor ramp waar plaatsvindt en wat burgers dan moeten doen - wordt ook moderner uitgevoerd. De vernieuwde site heeft koppelingen met sociale media zoals Facebook en Twitter, vertelt de woordvoerder van het verantwoordelijke ministerie.

De informatiedoorgifte is wel afhankelijk van de uptime van zowel Crisis.nl zelf als de onderliggende Microsoft-cloud. Ook die laatste heeft recent nog storingen gehad, zelfs wereldwijd.

Eenrichtingsverkeer

De koppelingen met sociale media zijn wel eenrichtingsverkeer: van Crisis.nl makkelijk naar sociale media. Gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren kunnen de informatiestroom van de rampensite zelf hangen aan hun eigen site, webpagina, Facebook-pagina, Twitter-stream, enzovoorts.

Woordvoerder Fransman legt dat deze fontein van Crisis.nl bewust eenrichtingsverkeer biedt om te voorkomen dat de site zelf onoverzichtelijk zou worden door sociale media-berichten over een eventuele ramp. Daarbij is er ook kans op vervuiling; berichten over iets wat eigenlijk geen echte ramp is.