Centric, marktleider op het gebied van gemeentesoftware, ruziet voor de rechter met de ontwikkelaar Lizatec, die het heeft ingehuurd om een serie applicaties te moderniseren. De samenwerking is veranderd in een oorlog.

Inzet van de juridische strijd is de migratie van MVV4all, een set aan applicaties voor gemeenten die vergunningen, bouw- en woningtoezicht en andere zaken registreert. De software is geschreven in de programmeertaal Delphi. Voor bijna één miljoen euro krijgt het bedrijf Lizatec in 2008 de opdracht de broncode om te zetten in .NET-programmatuur. Daarna heet het pakket Key2Vergunningen.

Lizatec is gespecialiseerd in het omzetten van programmatuur en heeft daarvoor een eigen methodiek met de nodige technische tools gemaakt. In Rusland zitten ontwikkelaars en experts die de migratie via een conversieset mogelijk maken. Volgens Centric kan dan met een druk op de knop de nieuwe programmatuur uit het systeem rollen en is er dus een nieuwe versie. De kwaliteit van de conversietool was de reden om voor deze leverancier te kiezen.

Boven het hoofd gegroeid

Maar na een goede start stagneert het proces, meent Advocaat Wouter Seinen van Centric. Hij concludeert dat de opdracht na de eerste fase Lizatec boven het hoofd is gegroeid. Zij zouden niet op tijd leveren, fouten maken en de klus niet aankunnen. Er zouden heldere afspraken zijn, die bij herhaling niet worden nagekomen.

Maar Robert Grandia, advocaat van Lizatec, ziet juist dat zijn cliënt de opdracht prima kan uitvoeren. “Centric laat falen als opdrachtgever buiten beschouwing”, stelt hij. Volgens hem werden verkeerde broncodes aangeleverd, waardoor de migratie stil kwam te liggen. Ook is er nooit een juiste database geleverd. Of het gebeurde niet of de testdata bleek vol met fouten te zitten. Centric is onprofessioneel, sneert de advocaat en stelt dat zij nauwelijks het eerste volwassenheidsniveau van CMMI halen.

Hij typeert MVV4all een verzameling oude systemen “die wel 20 tot 30 jaar oud zijn en waar veel onderhoud op is gedaan.” Het is dan ook een lappendeken, die niet altijd even goed onderhouden is. “Veel fouten in de software, die eerder geen probleem waren, komen nu naar boven en zijn dat nu soms wel”, stelt de raadsman dan ook. “Wat Lizatec doet is de software jong en vitaal maken.”

Toegang tot de tools en personeel

Centric ziet een samenwerking niet meer zitten en zegt de overeenkomst op. Het bedrijf beweert dat in de overeenkomst is afgesproken dat zij nu recht hebben op de tools om zelf de klus af te maken en eisen ook ondersteuning van Lizatec om met de hulpmiddelen te kunnen werken. Van betaling wil de marktleider in gemeentesoftware niet weten.

Lizatec zegt mee te willen werken, maar eist garanties. “Met de tools zijn veel meer projecten om te zetten”, vreest Grandia. Hij benadrukt dat er meer dan 60.000 uur in de ontwikkeling van de methodiek en de tools zitten. Daarbij is het een groot bedrijf dat een kleine onderneming in de verdrukking laat komen. “Het gaat hier om een heel specialistisch bedrijf dat iets heeft dat anderen niet hebben. Voor het voortbestaan kan het daarvan afhankelijk zijn.”

Woede uitbarsting rond overnamepogingen

Dat die vrees terecht is blijkt volgens de raadsman uit diverse pogingen de migratie-expert te willen overnemen. Centric stelt dat zij in het begin brood zagen in samenwerking en erkent de kwaliteit van de Russische experts hoog in te schatten. “Er wordt gesproken over een overname”, stelt Lizatec. Dat onderhandelingen zijn mislukt, komt volgens de advocaat doordat er wordt gespeeld op het overnemen van personeel en niet op het krijgen van werkende software. Hij wil hier dan ook bescherming tegen.

De raadsman stelt dat Karim Henkens, algemeen directeur van Centric Solutions, geprobeerd heeft achter de personalia van het personeel te komen, een van de directeuren van Lizatec gebeld heeft met het aanbod haar een baan aan te bieden en het personeel bij Centric in dienst te laten komen om vervolgens Lizatec te laten ploffen. Volgens Henkens zijn dit leugens: “Ik protesteer hier echt tegen. Dit zijn absolute leugens. Dit is niet waar! Dit is niet waar!”

Arbitrage

Wat Lizatec betreft hoeft de rechter niet veel te doen. De kemphanen hebben namelijk een zaak lopen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), die naar het conflict kijkt en daarom zou de rechter geen rol hebben. In die procedure is het mogelijk een soort kort geding (arbitrage) te voeren en dat zou heel snel kunnen gaan. Centric vindt dat onzin, want de Stichting heeft in 25 jaar maar 60 spoedprocedures gedaan en heeft meer vertrouwen in de rechtbank.

Mocht er toch een inhoudelijke uitspraak komen dan wil Lizatec minimaal €100.000 voor nog openstaande rekeningen. Daarnaast willen ze geld voor hun tools en mensen plus de nodige bescherming tegen misbruik van hun intellectueel eigendom. Het bedrijf zegt wel te kunnen overleven, omdat ze kapitaal hebben aangetrokken, maar erkent dat het wel moeilijk is geweest. Centric beweert dat personeel van hun leverancier vier maanden op salaris hebben moeten wachten.

De rechter doet over twee weken uitspraak. “Overbodig”, zegt Lisette Breukink, directrice van Lizatec. “Als ze gewoon de rekening hadden betaald en hadden meegewerkt dan hadden ze nu hun software gehad.” Centric wil verder niet op de zaak te reageren.