In een schriftelijke reactie op het geëscaleerde conflict met Jamby stelt Veronica de stappen van Jamby `onnodig, onrechtmatig, nietig en ondeugdelijk' te vinden. "Deze beslaglegging kan Jamby en Adam Curry duur komen te staan", aldus Veronica, dat maandag voor het eerst weer via de tv uitzond. "Het enige wat Jamby hiermee bereikt, is dat haar eigen schuldenlast nog meer zal toenemen", zo meent de omroep. Veronica ontkent in alle toonaarden dat zij nog maar iets aan Jamby verschuldigd zou zijn. "Het is eerder andersom", weet Veronica. Veronica heeft naar eigen zeggen miljoenen guldens in Jamby geïnvesteerd en vindt dat nu wel voldoende. "De schulden die zijn ontstaan door slecht beleid binnen Jamby kunnen vanzelfsprekend niet op Veronica verhaald worden. Veronica is van mening dat zij daar nu lang genoeg voor heeft opgedraaid." Tot slot zegt de omroep niet onder de indruk te zijn van het `onterechte pressiemiddel' van Jamby. Veronica bezweert mogelijke schade op Jamby te zullen verhalen. Met deze stellingname lijkt een rechtszaak onafwendbaar geworden. Jamby meent dat het contract nog tot april volgend jaar doorloopt, terwijl Veronica stelt dat het aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en er geen contract meer is. Jamby zegt nog miljoenen guldens tegoed te hebben van Veronica. Verdere gerechtelijke stappen worden niet geschuwd, zo gaf Jamby-directeur Rob van Someren maandag al aan.