Alberdingk Thijm reageert op de redenering van collega-jurist Arnoud Engelfriet, die juist stelt dat zo'n filter wel haalbaar is. Punt daarbij is dat de provider niet gedwongen kan worden preventief te filteren. Dat zou wel afgedwongen kunnen worden op het moment dat een internetter is betrapt op het uitwisselen van een beschermd werk. Engelfriet noemt dit 'reactief filteren'.

Alles filteren

De juristen zijn het eens over het verbod op preventief te filteren. Maar Alberdingk Thijm betwijfelt of er een onderscheid tussen preventief en reactief filteren te maken is. Hij wijst erop dat het de taak van belangenorganisaties als Stichting Brein is om verzet te bieden als er maar een vermoeden van misbruik van auteursrechten is zonder dat vaststaat dat dit een "speciaal" geval betreft. Mocht dat zo zijn dan nog kan een provider niet gedwongen worden te gaan filteren met een beroep op Europese regels.

"Dat is echter niet het speciale geval waar de Europese wetgever aan heeft gedacht bij de totstandkoming van de richtlijn. Een filter is per definitie een toezichtsverplichting van algemene aard. Er wordt namelijk altijd preventief gecontroleerd en dat is nu juist wat de Europese wetgever (terecht) niet wilde", aldus Alberdingk Thijm tegenover Webwereld.

Alberdingk Thijm vreest ook dat de muziekindustrie eenvoudigweg het volledige bestaande muziekrepertoire aan een provider verstrekt met het verzoek dat te filteren. Dat mag de contentindustrie volgens hem niet afdwingen volgens Europese regels. "In lang niet in alle gevallen is er ook sprake van inbreuk, want er wordt ook rechtmatig muziek uitgewisseld", weet hij. "BitTorrent heeft deals met artiesten om bijvoorbeeld als promotie bepaalde songs uit te wisselen."

Onduidelijk en onhaalbaar

De jurist zegt dat de kern van het debat ook nog is wat nou "onmiskenbaar onrechtmatig" is. Volgens hem zijn er maar heel weinig zaken waar het meteen helder is dat een internetter de wet overtreedt. "Met een uitspraak van een rechter is het pas echt helder dat iets niet mag."

Daarbij twijfelt Alberdingk Thijm ook nog of technisch het filteren op een vingerafdruk van muziek haalbaar is. "Er zijn platenmaatschappijen die P2P gebruiken om legaal hun muziek te verspreiden. Als dan tegelijk een ander hetzelfde bestand illegaal verspreidt, werkt een filter niet. Je blokkeert dan immers zowel het legale als het illegale bestand", betoogt hij.

Daarbij roept hij ook in herinnering dat de meeste systemen minuscule delen van een bestand versturen. "Dat zal in een testomgeving nog wel in kaart te brengen zijn, maar in de praktijk is dat zeer twijfelachtig."

Welles-nietes

Arnoud Engelfriet kan de kritiek wel begrijpen, maar denkt het niet eens te kunnen worden met z'n collega: "Hoe veel verantwoordelijkheid bij de provider gelegd moet worden, is een lastige vraag. Het is duidelijk dat Alberdingk Thijm anders in deze discussie staat en het punt is inderdaad wat nou onmiskenbaar onrechtmatig is. Dat blijft een lastige, theoretische discussie totdat er een onherroepelijke uitspraak van een rechter is. Tot die tijd blijft het een welles-nietes gevecht!"