Het ministerie van EZ wilde op advies van de Tweede Kamer zo snel mogelijk de voor bedrijven verplichte publicatie van jaarcijfers in de Staatscourant omzetten in een verplichte publicatie op internet. Dit omdat het bedrijven veel geld kan besparen.

Na een selectieprocedure tussen een aantal websites koos het ministerie voor de website van de Kamers van Koophandel als publicatiemedium. Het bedrijf IQinfo, dat een van de negen kandidaten was, maakte hiertegen bezwaar en spande een kort geding aan.

"Nu blijkt dat de keuze voor de Kamers van Koophandel op problemen stuit", vertelt Jelle Wils, woordvoerder van het ministerie. "In artikel 30 van de Wet op de Kamers van Koophandel staat dat deze instantie niet in competitie mag zijn met marktpartijen. En dat was hier wel het geval."

EZ stond juridisch dus zwak en heeft het plan opgeschort. De publicatie van bedrijfsgegevens op internet had 10 juni moeten starten. Wanneer dat nu gaat gebeuren, is nog onbekend. "We zoeken naar een alternatief. Dat wordt in ieder geval niet één van de acht overige kandidaat-websites", aldus Wils.

Volgens Europese regels moeten de bedrijfsgegevens voor 1 juli 2007 online worden gepubliceerd.

IQinfo wilde geen commentaar geven.