Dat schrijft de advocaat van Versatel in een brief aan Interlab, het nieuwe bedrijf van de oprichters van Vuurwerk.

Het is het zoveelste hoofdstuk in een al jaren durend conflict tussen Versatel en de oprichters van Vuurwerk, Bo de Visser en Roger Heykoop. De Visser en Heykoop verkochten de hostingprovider Vuurwerk in 1999 aan Versatel.

Kort daarna raakten de verhoudingen tussen Versatel en De Visser en Heykoop verstoord, onder meer omdat de Vuurwerk-oprichters op een handige manier onder het door Versatel bedongen non-concurrentiebeding wisten uit te komen.

Kwaliteit

Het nieuwe geschil spitst zich toe op de manier waarop De Visser en Heykoop klanten proberen te werven voor hun nieuwe dienst Server Nation. Ze haken daarbij in de ogen van Versatel 'onrechtmatig' aan bij de 'goodwill' van Vuurwerk.

In een brief die De Visser en Heykoop naar een potentiële klant hebben gestuurd, schrijven zij: "Als oprichters van destijds een van Nederlands grootste webhostingbedrijven, Vuurwerk, hebben wij na de verkoop aan Versatel moeten constateren dat de schaalvergroting de kwaliteit niet altijd ten goede is gekomen."

De Visser en Heykoop hebben volgens Versatel echter niet het recht om de naam Vuurwerk te gebruiken. De Visser: "Versatel suggereert dat wij moedwillig en grootschalig de merknaam misbruiken, maar dat is niet het geval. Als je op onze site kijkt zul je zien dat nergens de naam Vuurwerk of Versatel wordt vermeld. Die namen worden alleen genoemd in artikelen van derden waar wij naartoe linken."

Buitengewoon denigrerend

Bovendien zouden De Visser en Heykoop in de brief de suggestie wekken dat de dienstverlening van Versatel slecht is. "Dat is niet alleen onjuist, onvolledig en misleidend, maar ook buitengewoon denigrerend en afbrekend ten opzichte van de door [Versatel] geëxploiteerde onderneming", aldus de advocaat van Versatel.

Ook zouden De Visser en Heykoop gebruikmaken van het klantenbestand van Vuurwerk – iets wat ze niet zouden mogen volgens Versatel. Volgens De Visser is dat echter onzin. "Wij ontkennen met klem dat wij een klantenbestand gebruiken dat aan Vuurwerk of Versatel zou toebehoren. Bovendien is bij de verkoop afgesproken dat we tot één jaar na de verkoop geen Vuurwerk-klanten mochten benaderen, maar dat jaar is nu natuurlijk al lang verstreken."

De Visser en Heykoop zijn dan ook niet van plan om de door Versatel gewenste 'rectificatie' op hun site te zetten. Heykoop zegt een eventuele rechtszaak 'met vertrouwen' tegemoet te zien. Eerder wonnen De Visser en Heykoop al twee rechtszaken tegen Versatel over het non-concurrentiebeding.

Versatel wil niet inhoudelijk op de zaak reageren. "We wachten het antwoord van De Visser en Heykoop op onze brief af", aldus Versatel-woordvoerster Anoeska van Leeuwen.