Het verlies in 2002 was bijna twee keer zo hoog als in 2001, toen het verlies 373 miljoen euro bedroeg. In het vierde kwartaal leed Versatel een verlies van 282 miljoen euro, fors hoger dan het verlies van 104 miljoen euro in dezelfde periode in 2001. Desalniettemin is bestuursvoorzitter Raj Raithata tevreden over de resultaten. "Temidden van een minder ideale handelsomgeving en een langdurig financieel herstructureringsproces, zijn we er in geslaagd om onze omzet met meer dan 18 procent te laten stijgen." Raithata wijst daarmee op de 'bruto gefactureerde omzet' die met 18 procent steeg. De 'gewone' omzet groeide met 15 procent naar 294 miljoen euro. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 14 procent naar 83 miljoen euro. Voor 2003 verwacht Versatel dat de omzet zal groeien naar tussen de 325 miljoen en 335 miljoen euro. Het verlies in het vierde kwartaal werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een afschrijving van 260 miljoen, onder meer op het glasvezelnetwerk. Volgens Versatel is er sprake van overcapaciteit van glasvezel in Nederland en België, 'gezien het feit dat de recente verbeteringen van op koper gebaseerde technologieën de vraag naar grote hoeveelheden extra duct-capaciteit op ons backbone-netwerk heeft doen afnemen'.