Versatel gaat voor geheel 2001 uit van een omzetstijging van 54 tot 60 procent ten opzichte van vorig jaar, toen een omzet van 181,5 miljoen euro werd behaald. Eerder ging het bedrijf nog uit van een stijging van de omzet met tussen de 66 en 71 procent. Over het tweede kwartaal behaalde Versatel een omzet van 69 miljoen euro. Dat was 47 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en 11 procent hoger dan de omzet over het voorgaande kwartaal. Data- en internetdiensten werden belangrijker voor het bedrijf. Het omzetaandeel van deze activiteiten nam van het eerste op het tweede kwartaal toe van 48 tot 52 procent. Het verlies van het bedrijf kwam uit op 108,1 miljoen euro, aanzienlijk meer dan analisten hadden verwacht. Van het bedrag was iets meer dan 24 miljoen het gevolg van fluctuaties in de wisselkoersverhouding van de euro ten opzichte van dollar. Versatel moest daardoor zijn dollarschuld aanpassen. In het tweede kwartaal van 2000 leed Versatel een verlies van 90,1 miljoen euro, in het voorgaande kwartaal dit jaar bedroeg het verlies 131,2 miljoen euro. Versatel bracht wel zijn verlies voor rente, belastingen, afschrijvingen en wisselkoersverschillen (een aangepaste versie van EBITDA) terug. De negatieve EBITDA van het telecombedrijf kwam uit op 19,3 miljoen euro, tegen een verlies van 23,3 miljoen in het voorgaande kwartaal en 39,6 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf gaat er vanuit dit jaar 41 tot 46 procent minder te investeren dan het bedrag van 466,9 miljoen euro dat vorig jaar werd geïnvesteerd. Versatel had eerder verwacht de investeringen met 41 tot 52 procent terug te brengen. CEO Raj Raithatha zegt in het persbericht dat het operationele financieringstekort is teruggebracht tot onder de 100 miljoen euro. Volgens Raitatha is er `voldoende kapitaal tot 2004'. De zogeheten on-net omzet, de inkomsten die de rechtstreeks op glasvezelnetwerk van Versatel aangesloten bedrijven opleveren, kwam uit op 38 miljoen. In het voorgaande kwartaal was dat 34 miljoen. De activiteiten in Duitsland waren goed voor een omzet van 20 miljoen euro, 17 procent meer dan het voorgaande kwartaal. In de late ochtendhandel noteerde Versatel op de Amsterdamse effectenbeurs bijna 7 procent lager op 1,63 euro.