Voor de bruto-omzet rekent Versatel op een stijging van tussen de 49 en 54 procent ten opzichte van vorig jaar. Eerder ging het bedrijf nog uit van een stijging van 54 tot 60 procent. De netto-omzet zal volgens Versatel met 38 tot 43 procent groeien ten opzichte van de omzet van 181,5 miljoen euro vorig jaar. De verwachting voor de brutomarge blijft onveranderd op 36 tot 38 procent van de bruto-omzet. De aanhoudende verslechtering van de marktomstandigheden vormt de aanleiding voor de verlaging van de omzetverwachting, aldus Versatel donderdag in een persbericht. Klanten schuiven volgens het bedrijf hun `aankoopbeslissingen' voor zich uit. Versatel gaf donderdag een prognose voor de resultaten over 2002, `hoewel de marktomstandigheden turbulent en moeilijk te voorspellen blijven'. Het bedrijf rekent op een positief resultaat voor belastingen, rente en afschrijvingen (EBITDA) van 0 tot 5 miljoen euro. Tot en met de eerste helft van het jaar zal de EBITDA nog negatief zijn. De omzet zal tussen de 275 en 290 miljoen euro uitkomen, zo verwacht het bedrijf. Versatel verwacht dat de investeringen dit jaar met 41 tot 46 procent zullen dalen ten opzichte van de 466,9 miljoen euro van vorig jaar. Volgend jaar zullen de investeringen worden teruggebracht tot 75 a 100 miljoen euro. Het telecombedrijf heeft naar eigen zeggen voldoende geld in kas om de activiteiten tot begin 2004 voort te kunnen zetten. Versatel liet weten dat `als de huidige omstandigheden in de kapitaalmarkt aanhouden' het bedrijf in de huidige kapitaalstructuur mogelijk niet in staat is om financiering aan te trekken voor de periode daarna.