De Europese webwinkels hebben een mening geformuleerd over de nieuwe Europese privacywet, de Data Protection Regulation, nota bene op de drempel van een van de laatste behandelingen van het wetsvoorstel, vanavond. Naast een hele uiteenzetting doet Ecommerce Europe, dat onder meer het Nederlandse Thuiswinkel.org vertegenwoordigt, tien aanbevelingen aan de Europese politici.

Een van die aanbevelingen is het strakker en duidelijker definiëren van het begrip persoonlijke data. Want veel van de data die webwinkels verwerken zijn helemaal niet zo persoonlijk en vaak nog geanonimiseerd ook, stellen de shops. Ook versleutelde persoonlijke data is niet meer persoonlijk, vindt Ecommerce Europe. Dat zou dan ook buiten de reikwijdte van de nieuwe wet moeten vallen. Het geven van toestemming moet niet zozeer ‘expliciet’ zijn, zoals in het wetsvoorstel staat, maar ‘ondubbelzinnig’ of ‘duidelijk’.

Al vooraf ingevulde keuzemogelijkheden

In dat geval moeten webshops wel degelijk gebruik kunnen maken van vooringestelde checkboxes. Juist dergelijke technieken, waarbij klanten vaak zonder te weten (want ze kijken niet goed) hun persoonlijke data weggeven, wil de Europese politiek uitbannen. De webshops pleiten zelfs voor standaardinstellingen, die door henzelf zijn bepaald. “Zolang dat duidelijk wordt gecommuniceerd”, zeggen ze erbij.

De webshops vinden dat de commerciële belangen ondergesneeuwd raken door die van de burger. Het recht om vergeten te worden moet worden geschrapt. Daarin voldoet de oude wet uit 1995, vinden de webshops. Verder moet het aanleggen van profielen van klanten kunnen als het gaat om marketinggebruik.

Vanavond belangrijk moment voor wetsvoorstel

Vanavond vergadert de commissie LIBE (onder meer burgerrechten) van het Europees Parlement over het rapport dat parlementariër Albrecht over het voorstel van de Europese Commissie heeft uitgebracht. Voor een groot deel lijkt er toch al brede consensus te zijn over de grote lijnen van de nieuwe Data Protection Regulation.