De controversiële Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft sinds de oprichting in 1998 al heel wat politiek turbulente en technische controverses doorstaan. De non-profitorganisatie zal in de komende maanden, als voorzitter Vint Cerf aftreedt, voor één van zijn grootste uitdagingen allertijden staan.

De 64-jarige Cerf is sinds 1999 bestuurslid en sinds 2000 voorzitter van de ICANN. Hij heeft de organisatie door crises en pijnlijke evoluties geholpen. Hoewel niet zonder schoonheidsfoutjes, heeft de ICANN zijn kerntaak volbracht; het toezicht houden op het domeinnaamsysteem en het zorgdragen voor de algehele beveiliging en stabiliteit van internet.

Dit is een behoorlijke prestatie waarvoor Cerf grotendeels verantwoordelijk is geweest. Hij treedt in oktober af omdat dan zijn bestuurstermijn van acht jaar afloopt.

Hoewel Cerf verre van perfect is, wordt zijn functioneren als ICANN-voorzitter als zeer effectief beschouwd. Het wordt daarom moeilijk om een goede opvolger te vinden. Ondanks herhaalde kritiek op de besluiten, danst de ICANN niet naar de pijpen van de Amerikaanse overheid. Het is dankzij Cerf dat er een collegiale en samenwerkende sfeer is ontstaan tussen de ICANN en andere belangengroepen.

"Hij heeft het geweldig gedaan. Vint mag dan vooral bekend staan vanwege zijn technische bijdrage, hij heeft ook behoorlijke politieke kwaliteiten", reageert Mark Uncapher, senior vice president van de Information Technology Association of America.

Cerf wordt gezien als een sterke, verstandige leider die openstaat voor discussie. Zijn werk voor de ICANN heeft nog een voordeel opgeleverd: zijn reputatie, die op zijn zachtst gezegd moeilijk te evenaren is.

Cerf wordt beschouwd als één van de vaders van de basisarchitectuur van wat internet wordt genoemd. Hij is wereldwijd erkend en gerespecteerd en kreeg al vele onderscheidingen.

Zijn status gaf Cerf de mogelijkheid om te interveniëren en op te treden bij onenigheden binnen de ICANN om zo mogelijke escalatie van de discussie te voorkomen, menen experts.

Nadelen

Zo'n internetlegende als voorzitter hebben, kent echter ook nadelen. Zijn sterke leiderschap is dan misschien zijn beste kwaliteit, het heeft hem ook parten gespeeld. Zo klaagden sommige bestuursleden dat ze zich sterk gemanipuleerd voelden om net zo te stemmen in een vergadering als Cerf deed, zelfs als ze wisten dat dat slecht was. Dit zei Oscar Robles-Garay, directeur van het Mexicaanse Internet Network Information Center, onlangs nog in een interview.

Milton Mueller, professor aan de Syracuse University in New York, prijst Cerf om de manier waarop hij in het ICANN-bestuur evenwicht en cohesie wist te bereiken. Wel neemt hij hem kwalijk dat hij erg conservatief is en een beperkte visie had, als het gaat om het ICANN-beleid.

"Hij zou bereid zijn geweest om in te stemmen met toezicht van de Amerikaanse overheid en heeft nooit echt werk gemaakt van het internationaliseren van de ICANN", aldus Mueller, die tevens oprichter is van het Internet Governance Project (IPG).

Bureaucratie

Volgens Ian Peter van Peter & Associates, en tevens oprichter van het Internet Mark 2-project in Australië, verdient Cerf lof voor de manier waarop hij de organisatie door moeilijke tijden heeft geleid. Toch ontbreekt het Cerf aan managementkwaliteiten en is onder zijn toezicht de bureaucratie enorm toegenomen. Cerf heeft bovendien de kwestie van de macht van de Amerikaanse overheid onopgelost gelaten, stelt Peter.

"Ik denk niet dat er binnen de ICANN iemand is die zoekt naar 'Vint Twee' want die is er niet", reageert Paul Twomey, directeur van de ICANN. "Het bestuur is hier erg bezorgd over."

De opvolger van Cerf komt voor de nodige uitdagingen te staan, zoals de invoering van generieke domeinnamen, internationale domeinnamen en het streven om als organisatie meer transparant te worden.

Overigens zal Cerf niet achter de geraniums gaan zitten na zijn vertrek bij de ICANN. Hij is ook nog Chief Internet Evangelist bij Google en krijgt tijd voor minder formele functies.

De opvolger van Vint Cerf zal tijdens het volgende ICANN-congres, van 29 oktober tot en met 2 november in Los Angeles, door het bestuur worden gekozen.