Het nieuws dat de onder Vermeend ingestelde regeling in één klap verdwijnt, is als een bom ingeslagen. Althans, bij degenen die van plan waren een nieuwe computer aan te schaffen met hulp van de fiscus.

Uit de reacties die bij de redactie van WebWereld binnenkwamen, blijkt dat een minderheid begrip voor de maatregel kan opbrengen. De regeling heeft zijn werk gedaan, zo is de teneur uit deze reacties. Inderdaad lijkt het doel bereikt: Nederland kent een van de hoogste pc-penetraties bij huishoudens, veel hoger bijvoorbeeld dan in België.

De meerderheid reageert echter zeer negatief. Veel lezers zien het feit dat de regeling per direct is afgeschaft als een bewijs van de 'onbetrouwbare overheid'. "Was Pim er nog maar dan was het allemaal veel beter gegaan voor de gewone man", zo verzucht een van deze critici.

Velen vragen zich af of zij nu alsnog de volle mep voor hun gloednieuwe computer moeten betalen. "PC-privé is in feite een belastingkorting. Wie al gekocht heeft, krijgt achteraf een verrekening via de loonstrook. Dat is doorgaans een maand later, dus wie al gekocht heeft, heeft inderdaad nu vette pech!", weet een van de lezers.

Dit blijkt wat anders te liggen. "Een werknemer die vóór vrijdag 27 augustus 2004 17.00 uur een pc en/of randapparatuur in gebruik heeft genomen of waarvoor hij nog vóór dat tijdstip een verplichting tot aanschaffing van een pc is aangegaan, kan gebruik blijven maken van de oude regeling", zo meldt het ministerie van Financiën.