Het onderzoek moet de vraag beantwoorden in hoeverre er sprake is van staatssteun bij de aanleg van het glasvezelnetwerk. Volgens de eurocommissaris mag de gemeente Amsterdam investeren in het glasvezelnetwerk indien zij optreedt als iedere andere investeerder zou doen. Of dit daadwerkelijk het geval is, is op dit moment nog niet volledig duidelijk in de ogen van Kroes.

Geen bouwverbod

Een woordvoerster van Kroes liet aan het dagblad Trouw weten dat, ondanks dat Brussel nog een aantal vragen heeft, Amsterdam ondertussen verder mag gaan met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Met het glasvezelnetwerk moeten 37.000 huishoudens de beschikking krijgen over breedband-internet. Dit is de eerste stap van het plan om de hele stad (400.000 huishoudens) toegang te geven tot een glasvezelnetwerk. Met deze dienst krijgen de kabel- en telecombedrijven, zoals UPC en KPN er een concurrent bij. UPC en Vecai hebben dan ook een klacht ingediend bij de Europese Commissie.

Eerder dit jaar verloor UPC een kortgeding tegen de gemeente Amsterdam. De rechter oordeelde toen dat het niet 'aannemelijk is dat er sprake is van staatssteun door de gemeente aan het Citynet-project. Daarom is een verbod niet van toepassing'. "Daar komt bij dat het ontplooien van initiatieven door een overheid in beginsel niet valt aan te merken als een steunmaatregel", aldus het vonnis.

Brussel gaat nu beoordelen of de gemeente Amsterdam ook echt gehandeld heeft zoals een private investeerder zou doen.

Glasvezel in Europa

Dirk van der Woude van de gemeente Amsterdam denkt dat het vervolgonderzoek te maken heeft met de klacht die is ingediend door UPC en Vecai. "Aangezien er een klacht ligt, kun je afleiden dat als mevrouw Kroes zegt dat het niet gaat om staatssteun er geprocedeerd gaat worden tegen de Europese Commissie bij het Hof van Justitie in Luxemburg." Volgens Van der Woude heeft de Europese Commissie dus absolute zekerheid nodig.

Overigens vindt Van der Woude dat het glasvezelnetwerk dat wordt aangelegd in Amsterdam 'geen donder' voorstelt. "Als we dit vergelijken met een stad als Keulen, waar op dit moment twee glasvezelnetwerken aangelegd worden. Eén door Deutsche Telekom en één door een bedrijf dat geheel in handen is van de overheid." Van der Woude denkt dat als er door Europa een ongunstige uitspraak over Amsterdam wordt gedaan, het ook heel lastig wordt voor andere Europese steden waar soortgelijke projecten gestart zijn.