Begin juli kwam kabelaanbieder Casema met de Consumentenbond overeen dat het bedrijf in totaal vier miljoen gulden zou terugstorten aan haar abonnees. Dit in verband met de vele technische problemen met de kabelinternetdienst van Casema, Wanadoo Cable. De onlangs verstuurde brief werd verondersteld duidelijkheid te schaffen over wie wél en wie niet de afgesproken korting van 25 op het abonnementsgeld zal ontvangen. Het schrijven heeft echter alleen maar voor meer vraagtekens gezorgd. Allereerst klagen de ontvangers van de brief over het gebruik van de term 'gestelde kwaliteitseisen'. Een lezer van WebWereld kreeg te horen dat hij niet in aanmerking voor de korting komt, want: "De dienstverlening in uw gemeente voldoet aan de gestelde eisen." Noch in de brief, noch op de site van Casema is echter te vinden wat deze eisen zijn. Nog vreemder is het dat mensen die in dezelfde straat wonen diametraal tegenovergestelde brieven hebben gekregen. De ene krijgt dus wel korting, de ander niet. Tot overmaat van ramp hebben ook mensen zonder een Casema Cable Wanadoo-abonnement een brief ontvangen waarin een korting wordt aangeboden. Een regelrechte chaos dus bij Casema, zo is ook in nieuwsgroepen te lezen. Casema erkent dat er dingen zijn misgegaan. Een nieuwe brief zal binnenkort op de post gaan.