Binnen een paar jaar zal de papieren polis plaats maken voor een persoonlijke webpagina waarop alle afgesloten verzekeringen vermeld staan, meldt Wouter Kalkman, voorzitter van de Commissie E-Polis in het huisblad van het Verbond van Verzekeraars.

Vanaf 1 januari 2009 kunnen de eerste elektronische polissen worden ingezien, zo verwacht Kalkman. Iedereen kan dan in een beveiligde webomgeving de verschillende voorwaarden van alle verzekeraars raadplegen, wijzigingen doorgeven, vragen stellen of klachten indienen.

Wetswijziging nodig

Er zit nog wel een behoorlijke politieke adder onder het gras, omdat de huidige wet papieren polissen verplicht. Het Verbond heeft inmiddels een voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden om de digitale polis wettig te maken en hoopt op snelle instemming van het parlement.

De introductie van de e-polis levert aanzienlijke besparingen op, die wellicht kunnen worden doorberekend aan de klant. Kalkman 'sluit premieverlaging dan ook niet uit'. Kalkman, tevens bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht aan de UvA, voorspelt een aardverschuiving in de bedrijfstak als het eenmaal zover is.

Volgens hem is Nederland het eerste Europese land dat een e-polis gaat aanbieden. In bijvoorbeeld Amerika is dit al wel langer mogelijk.

E-polis alleen als optie

Alhoewel de Telegraaf uit het interview concludeert dat 'de papieren verzekeringspolis definitief gaat verdwijnen' lijkt het onwaarschijnlijk dat papier binnen afzienbare termijn ook echt wordt uitgefaseerd. Een aantal Nederlanders zal dat dergelijke gegevens niet online kunnen of willen inzien.

Kalkman stelt zelf dat de verzekeringsdiensten allemaal binnenkort elektronisch kúnnen, 'mits de klant dat wil natuurlijk.' Uit onderzoek is gebleken dat maarliefst 95 procent van de consumenten zijn polis gewoon per post wil ontvangen, maar volgens Kalkman zal dat percentage snel dalen.

Bovendien heeft Justitie bedongen dat de klant expliciet toestemming moet geven voordat voor correspondentie kan worden overgezet van papier naar elektronisch.

Volgens Kalkman is dat koudwatervrees in de politiek. "Het is toch raar dat als ik een polishouder een brief stuur, hij de ontvangst niet hoeft te bevestigen, terwijl hij dat wél moet doen als ik diezelfde informatie per mail verstuur? Alsof versturing per post de garantie geeft dat de ontvanger het ontvangt en leest!"

Websites als Independer.nl en VerzekerUzelf.nl bieden overigens nu al - beperkte - elektronische verzekeringsdiensten, zoals bijvoorbeeld het online invullen van schadeformulieren.

Update: géén centraal portaal

Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars meldt desgevraagd aan Webwereld dat er nog helemaal geen plannen zijn voor een centraal webportaal voor consumenten. Individuele verzekeraars zullen, als de wetswijziging er door komt, hun dienstverlening digitaliseren, maar van een overkoepelende inlogmodule voor alle polissen is geen sprake.

Het zou inderdaad mooi zijn als dat er komt, maar het is aan de branche zelf om dat te initiëren, aldus de zegsman. "En het zijn natuurlijk wel concurrenten van elkaar."

Volgens het Verbond is zo'n portaal in veel gevallen ook niet nodig, omdat consumenten in de praktijk vaak een pakket van meerdere verzekeringen bij één maatschappij hebben.

Het Verbond van Verzekeraars kan overigens zelf ook geen actieve rol spelen in het opzetten van zo'n portaal 'vanwege mededingingsrechtelijke beperkingen', zo stelt de woordvoerder.