De zaak moet teruggestuurd worden naar een lagere rechtbank, die zich vervolgens gaat buigen over een remedie voor het geconstateerde misbruik van zijn monopoliepositie door Microsoft. Het softwareconcern had het beroepshof verzocht te wachten met het terugsturen van de zaak totdat het Hooggerechtshof heeft besloten of het de zaak zal overnemen. Microsoft stapte ruim een week geleden naar het Hooggerechtshof. Het concern wil dat het Hooggerechtshof de eerdere bevinding van zowel rechter Jackson als het beroepshof, dat Microsoft zijn machtspositie heeft gebruikt om concurrenten uit de markt te drukken, van tafel veegt. Juridische experts geven het concern weinig kans omdat het beroepshof een unaniem oordeel heeft geveld. Het beroepshof heeft nu laten weten niet te willen wachten totdat het Hooggerechtshof heeft bepaald of het de zaak in behandeling neemt. Het is niet overtuigd van het nut van uitstel. Het hof wil vaart maken en de zaak snel terugsturen naar de lagere rechtbank. Het ministerie van Justitie, dat de aanklacht tegen Microsoft leidt, was uiteraard verheugd met het besluit. Microsoft was gebaat bij een verdere vertraging van de zaak in verband met de introductie van Windows XP op 25 oktober. De druk om het nieuwe besturingssysteem bij de zaak te betrekken is de laatste tijd toegenomen. Microsoft zou met Windows XP opnieuw zijn dominante positie met besturingssystemen gebruiken om het gebruik van andere software van het bedrijf een impuls te geven. Verschillende partijen hebben met het oog hierop al opgeroepen de introductie van Windows XP eind oktober te verbieden. Microsoft doet er alles aan om de uitbreng als gepland door te laten gaan. Het concern wilde niet reageren op de uitspraak van het beroepshof vrijdag