Dat komt niet doordat de technologie niet beschikbaar was; er zijn meerdere ontwikkelingen geweest die cloud computing interessant maakt voor zakelijk gebruik. Dat de cloud door skeptici als een hype wordt gezien, is al welbekend. Maar in de tussentijd zijn er zijn wel degelijk dingen gebeurd waardoor de cloud een stuk serieuzer genomen wordt dan voorheen.

Aart van de Kuilen, business development manager bij UNIT4, noemt voor Webwereld een paar van deze ontwikkelingen.

Security 'in de cloud' is opgeklaard

Als eerste noemt Van de Kuilen dat klanten minder terughoudend zijn als het gaat om het afnemen van security-applicaties vanuit de cloud. Klanten zijn minder huiverig om dat aan een cloud-infrastructuur over te laten. “Allerlei security-leveranciers zijn begonnen hun oplossingen via de cloud aan te bieden”, zegt Van de Kuilen. “Vroeger kon je bijvoorbeeld een virusscanner lokaal installeren, en dat was het dan. Nu kun je op een SaaS-manier de e-mail schoon afgeleverd krijgen.”

Een paar jaar geleden was deze 'e-mailcleaning' ondenkbaar. “Men was daar huiverig voor. 'Ja, maar dát gaan we niet doen', hoorde je nog op veel IT-afdelingen, 'wij laten onze mail niet via een externe server gecleaned afleveren,'” legt Van de Kuilen uit. Sinds een jaar of twee begint het van de grond te komen, “en er worden knetterharde SLA's over afgesloten. Als je erover nadenkt: e-mail ging al via tig servers voor het bij de klant afgeleverd werd.” De angst was dus toen al niet geheel gegrond.

Waarom is dat aan het veranderen? Volgens Van de Kuilen ligt dat vooral aan de intrinsieke voordelen die een cloud-model voor security-applicaties kan bieden. “Om te beginnen kosten lokale security-oplossingen steeds meer performance”, legt Van de Kuilen uit. “Updates zijn ook nog steeds een issue. Het duurt bij een lokale oplossing even voor ze zijn uitgerold, waardoor je risico loopt. Door alles te verplaatsen, kunnen updates direct worden uitgerold.”

Nu weten we wél waar het zit

Een andere redelijk recente ontwikkeling is dat een van de grote nadelen die de cloud had steeds minder speelt: de onzekerheid over waar de gegevens opgeslagen worden. “Onbekend maakt onbemind”, zegt Van de Kuilen. “Een van de eigenschappen van de Cloud is dat je niet weet waar het zit. Het is soms dan ook terecht dat klanten er huiverig voor zijn.”

Dat begint te veranderen: leveranciers bieden een steeds beter inzicht over waar gegevens precies naartoe gaan. Als voorbeeld noemt hij de Business Productivity Online Standard Suite (BPOS). “Microsoft biedt via BPOS bijvoorbeeld een dienst aan waarmee je kunt bepalen in welk datacentrum je data wordt opgeslagen. Je kunt er bijvoorbeeld specifiek voor kiezen om je gegevens te laten opslaan in het nieuwe datacentrum in Dublin en nergens anders.” Misschien staat de data dan niet om de hoek, maar blijft wel binnen de EU, zodat je blijft voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook Amazon heeft in de tussentijd een dergelijke mogelijk aangeboden.

“In het begin was dat niet. Het stond 'ergens op het internet'. Je weet dat je data wordt opgeslagen, en je kunt erbij, maar je weet niet waar”, zegt Van de Kuilen. “Google mist op dit moment deals en verliest klanten omdat zij hierop de boot nog even afhouden. Ze geven wel een aantal locaties op waar het zou kunnen staan.”

Pay as you go

Tot niet zo heel lang geleden hanteerden veel softwareleveranciers slechts een enkele vorm van licentieverstrekking: je koopt een aantal licenties in voor een bepaald aantal gebruikers, en daar betaal je voor. “Maar veel leveranciers die in de cloud opereren, hanteren daarnaast nog een vorm”, merkt Van de Kuilen op. “In plaats van dat je van tevoren betaalt voor een vastgesteld aantal licenties, betaal je nu achteraf voor gebruik.”

Dat heeft een aantal voordelen, vooral als het wat minder met het bedrijf gaat. “Het traditionele licentiemodel staat je toe om meer licenties bij te kopen als dat nodig is. Maar geen enkele leverancier pikt het als je licenties terug wilt geven omdat je minder nodig bleek te hebben”, zegt Van de Kuilen.

Het 'pay as you go'-model dat de cloud mogelijk maakt, biedt die flexibiliteit wel. “Klanten betalen op basis van het aantal mensen die zijn ingelogd”, vertelt hij. Per gebruiker kan het duurder uitpakken: “Maar alleen als je 100 licenties hebt ingekocht en 100 man maken er ook het hele jaar gebruik van”, legt Van de Kuilen uit. “Als je in dat jaar 20 mensen moet ontslaan, zit je automatisch met 20 ongebruikte licenties. Als er schommelingen, zijn ben je goedkoper uit. Daarnaast betaal je gespreid.”

Platformen

Waar cloudomgevingen in het verleden een wirwar zijn geweest van verschillende soorten applicaties, begint daar volgens Van de Kuilen nu een soort eensgezindheid te ontstaan. De afgelopen jaren zijn er meerdere platformen ontstaan, zoals Force.com en Microsoft Azure.

“Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Microsoft zijn Office 2010 weer hetzelfde eruit laat zien. Dat maakt het makkelijker voor gebruikers, wat leidt tot meer acceptatie.” Van de Kuilen geeft een ander voorbeeld. “Je stapt immers van de ene auto even makkelijk in de andere auto. De versnellingsbak werkt ongeveer hetzelfde, het stuur zit op dezelfde plek, net als de richtingsaanwijzers. Dat terwijl je allemaal verschillende auto's hebt.” Hetzelfde proces is nu aan de gang voor de Cloudomgevingen.

“Die platformen geven dus ten eerste een vorm van standaardisatie”, zegt Van de Kuilen. “En ten tweede ontwikkel je iets buiten de deur. Je hoeft er je eigen omgeving niet mee lastig te vallen.”