Onder meer de export van hardware vanuit Vietnam is fors toegenomen. Deze steeg in een jaar tijd met 27 procent tot 700 miljoen dollar. Dit blijkt uit een dinsdag gepresenteerd rapport van de Ho Chi Minh City Informatics Association (HCMIA). De `waarde' van de lokale software-industrie groeide zelfs met 41 procent tot 120 miljoen dollar. De Vietnamese overheid ziet de export van software dan ook als groeimarkt. Hoewel het aantal internetgebruikers in Vietnam de afgelopen twaalf maanden meer dan verdubbeld is, blijft de internetpenetratie in het land achter. In juni 2003 telde Vietnam nog 1,9 miljoen internetters, inmiddels is dat gestegen tot 4,5 miljoen. Dit is goed voor een penetratiegraad van 5,4. In landen als Japan, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan heeft meer dan de helft van de bevolking toegang tot internet.