Vóór filteren

De stap van Mininova is niet meer dan logisch. Het uploaden van bestanden waarop rechten rusten is illegaal, of je dat nu aanvaardbaar en leuk vindt of niet. Het hek is van de dam indien we met een meerderheid buiten de democratie om zouden besluiten dat snelheidslimieten en stoplichten voor mietjes zijn, maar niet voor ons.

Er is afdoende betoogd hoe belangrijk dat Auteursrecht in het digitale tijdperk nog is. Bovendien is er een redelijke milde vorm van handhaving in de vorm van Artikel 14 van de Wet op de elektronische handel, beter bekend als 'e-commerce richtlijn' omdat die uit Brussel komt. Daarin staat zoiets als notice and take down. In gewoon Nederlands: komt je ter ore dat met jouw diensten wetten worden overtreden dan heb je in te grijpen.

Met het instellen van monitoring c.q. filtering doet Mininova precies wat nodig is te voldoen aan de wet. Anders zou het in de rechtszaak aangespannen door Brein binnenkort geen schijn van kans hebben.

Tegen

De Auteurswet dateert van 1912 en is nog ondertekend door keunigin Wilhelmina en de 'Minister van Koloniën',ene De Waal Malefijt. Anno 2009 zijn we al een jaartje of zestig achter dat het erop nahouden van achtertuintjes die we 'koloniën' plachten te noemen misdadig was.

Maar niet in 1912. Ondanks de nodige aanpassingen in de afgelopen 96 jaar staan er nog malle bepalingen in de Auteurswet als Artikel 35: "Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret in het openbaar ten toon stelt of op andere wijze openbaar maakt, wordt gestraft met geldboete van de vierde categorie. Het feit is eene overtreding."

Met genoemd artikel 35 in de hand wist Time Warner zelfs juridische stappen te ondernemen tegen een praalwagen met Harry Potter.

Vanuit de Europese Unie wordt vooral gepoogd om de auteursrechten en met name de naleving daarvan, verder aan te scherpen. Dat geschiedt onder een krachtige lobby van de industrie. Die aanscherping is niet in het belang van consumenten, en ook niet van diezelfde personen als burgers. Dat is, dunkt ons, afdoende aangetoond, bijvoorbeeld in de columns en boeken van Joost Smiers, zoals recent nog '‘Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten’.

Vóór

De Auteurswet biedt belangrijke bescherming van creatieve productie. We kunnen er wel tegen te hoop lopen, maar er is straks weinig meer te rippen en te uploaden als we niet meer betalen voor de creatieve prestatie.

En het gaat hier niet zozeer om de multimiljonairs van U2 of beleggers in Time-Warner, maar ook om mijn broer die keihard werkt om nieuwe muziek uit alle delen van de wereld bij de vaak hobbyistische ondernemers van platenzaken aan de man te brengen. Hun liefde voor muziek die zij, langs commerciële weg, willen delen met zoveel anderen, wordt ook kapot gemaakt door de up- en downloaders.

Want waar praten we nog over: wat kost een cd nog? Wat betalen we nog voor een dvd? De markt is, ook dankzij internet, al zodanig onder druk gezet, dat exorbitante prijsvorming verdwenen is. Het is mooi geweest met het pesten van de muziek- en filmindustrie. Als creatieve content niet wordt beschermd, dreigt het uit te sterven.

Tegen

Of toch niet. Komt het meerwaarde van de creatieve prestatie niet juist tot stand in het openbaren, delen en verrijken ervan? Alle mooie woorden over creativiteit missen elke grond als je naar de praktijk van de exploitatie van kunst en cultuur kijkt. En dan hebben we het nog niet eens over de geldwolven als de op slag beruchte Nederlandse belegger Louis Reijtenbagh die kunst slechts als middel hanteerde om zijn rijkdommen te vergroten.

Want handelt Reijtenbagh toevallig illegaal, de hele industrie is slechts geïnteresseerd in geld, geld en nog eens geld. We betalen ons blauw voor optredens, bioscoop en extra digitale kabelabonnementen, en gaan niet nog eens een keer langs de kassa om voor diezelfde inhoud op schijfjes te betalen.

Vóór/tegen

Het moet maar even gezegd worden, in de week van 4 en 5 mei: het draait in het leven om moed. En hoe moedig zijn de jongens en meisjes van Mininova nu helemaal? Daar is nog heel wat respect voor op te brengen, ook al is het voor hen een spel, en gooien ze klaarblijkelijk de handdoek in de ring waar The Pirate Bay durfde door te gaan tot de gifbeker wachtte.

Mininova zelf zouden we wellicht nog moeten verdedigen, ware het niet dat de gebruikers een stel parasieten zijn, geen klik met de muis waard. De anonieme filesharers die niet beter weet dan dag en nacht te downloaden, simpelweg omdat ze het kunnen.

Dat volk dat nu reageert onder de mededeling aan Mininova, variërend van 'klootzakken' tot goedkope smoezen als 'millions of people around the world would no longer be able to touch upon common threads of knowledge; for failing now to get “the references”.

Dit soort van elke moed gespeende gebruikers van Mininova is het van harte gegund dat er een slagboom voor de dienst komt die de wezenloze opportunisten een poosje op afstand houdt. De sportievelingen niet te na gesproken: "Thanks for everything, it was fun while it lasted."