Heemskerk was te gast op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam om het boek Open Source, software en standaarden in ontvangst te nemen. Hij kondigde daar ook meteen aan ruim 2 miljoen extra in het programmabureau NOiV te pompen.

Na de toespraak sprak Webwereld met de staatssecretaris, nadat hij ook het publiek plechtig had beloofd dat er echt een meldpunt komt om overtredingen te melden en dat vliegende brigades overheden gaan helpen. Tijd voor vijf vragen:

Is dit een economische impuls of was dit al waarop we zaten te wachten?

Dit zat al in de pijplijn en in totaal komt het bedrag nu op vier miljoen euro voor 2009. Maar het is vooral dat het actieplan Nederland Open in Verbinding […] door zoveel mogelijk overheden extra gestimuleerd wordt.

Dat geld gaat naar het programmabureau, wat gaan ze daar nu concreet mee doen?

Ik kom daarop terug met de voortgangsrapportage die binnenkort naar de Kamer gaat.

Als ik dan terug mag kijken naar vorig jaar. Toen leek het allemaal zo stil en dat er weinig gebeurde. Zat men ook stil?

Nee maar het kost even wat tijd om alles op orde te brengen. De Tweede Kamer heeft het actieplan echt goed ondersteund. Dat was in december 2007. Toen zijn we gaan werven, gaan zoeken, de boel gaan bemensen. De plannen moesten verder uitgewerkt worden en ja, dat duurt altijd even. Ik vind ook dat er een tandje bij moet en vandaar dat ik voor 2009 ook extra middelen beschikbaar heb gesteld.

En dan full swing erin, want we staan hier op een school. Hier kan het dus wel? Zijn er meer van deze kampioenen, waarvan u zegt daar wordt ik heel vrolijk van?

Ja Barleus bewijst dat het kan. In de Baarsjes de basisschool Rosa Drukker. We hebben het Octrooicentrum Nederland dat valt onder EZ (Economische Zaken - redactie). Het pikante natuurlijk van het Octrooicentrum Nederland is dat het juist octrooien beschermt en dus innovatie beschermt, maar het is heel geestig dat juist ook zij over zijn gestapt.

Stapje voor stapje wordt het marktaandeel steeds groter en dat zal ook leiden tot marktinnovaties, nieuwe marktpartijen doen besluiten om nog sneller over te stappen. Dat is goed voor de innovatie in Nederland, nieuwe softwarebedrijven. Het is dus goed voor de interoperabiliteit van de overheid en we zijn minder afhankelijk van een leverancier. We kunnen dus ook besparen op onze licentiekosten.

Nou heb ik begrepen dat ook de aanbestedingswetgeving wordt aangepast. Nou is het voor softwareleveranciers best lastig. Als je open source doet ben je vaak een jong bedrijf. Dan kom je eigenlijk niet meer op de radar van bestuursorganen, die aanbestedingen doen. Gaat daar dan ook wat aan gebeuren?

Ja. Een van de dingen die mijn collega Maria van der Hoeven wil bereiken met de nieuwe aanbestedingswet is dat juist kleinere bedrijven, het MKB, nieuwkomers er makkelijker tussen komen. Daar zijn nu vaak hele grote raamcontracten. Men moet heel vaak een track record, een bewezen performance uit het verleden overleggen. Ja, en als je dan een nieuw product hebt dan kom je er minder makkelijk tussen en dat is niet de bedoeling. De nieuwe aanbestedingswet moet dan ook echt MKB-vriendelijker worden en innovatie belonen.

Dit interview is ook te beluisteren op het Webwereld blog.