Opwinding in de rechtszaal en de media: Microsoft moet honderden miljoenen dollars boete betalen wegens patentinbreuk en de rechter verbiedt de verkoop van Word in de VS. Het draait allemaal om een patent van het Canadese bedrijf i4i. Een patent dat Microsoft doelbewust heeft geschonden met een implementatie van custom xml in Word, oordeelde een Texaanse rechtbank.

Maar ondanks het snoeiharde vonnis is de zaak nog totaal open. Want Microsoft heeft maar liefst drie defensieve fronten geopend: een noodverzoek tot opschorting van het vonnis in Texas, een hoger beroep in Washington DC en een herkeuring van het patent bij het Amerikaanse octrooibureau USPTO.

Hoogste tijd voor vijf vragen aan i4i, de patentluis in de pels van Microsoft. Een interview met Loudon Owen (links), bestuursvoorzitter en Michel Vulpe (rechts), uitvinder van het patent in kwestie.

Hoe is deze hele zaak zo geëscaleerd?

Owen: "We hebben in 2000 en 2001 een hele reeks gesprekken gehad met Microsoft over ons product. We wilden wel met Microsoft samenwerken maar dat ging uiteindelijk niet door. Toen we na een tijd doorkregen dat Word 2003 inbreuk maakte konden we maar één ding doen: ons patent en onze business beschermen."

"We hadden destijds significant momentum in de markt. Maar toen Word 2003 uitkwam met zijn custom xml heeft het ons bedrijf bijna weggevaagd. De poten werden onder ons vandaan gezaagd. Niet voor niets heeft de jury én de rechter geoordeeld dat Microsoft opzettelijk ons patent heeft geschonden. Dat blijkt ook uit de bewijsstukken in het dossier."

Als dit zo evident was, waarom duurde het dan vier jaar voordat jullie Microsoft aanklaagden?

Owen: "We hebben eerst langdurig onderzoek gedaan. We hadden wel een vermoeden, maar konden het niet checken omdat we de broncode van Word niet konden inzien. We wilden er zeker van zijn dat we een sterke zaak hadden tegen Microsoft."

Vulpe: "Je moet in de VS bij een rechtszaak eerst aan 'Rule 11' voldoen om te voorkomen dat er allerhande frivole claims voor de rechter belanden. In het geval van patentrecht worden op die manier de meeste patenttrollen geweerd."

Dus de inbreuk zit ingebakken in de broncode van Word?

Vulpe: "Ja. We hebben zelf de broncode van Word niet gezien, maar wel technici die ons in de zaak vertegenwoordigen. Uit het onderzoek naar de broncode van Word is duidelijk gebleken dat Microsoft ons patent heeft geschonden. Dat heeft de rechter zelf ook geconcludeerd."

Raakt uw patent naast Word ook OpenXML en ODF, of suites als OpenOffice en Lotus Symphony?

Vulpe: "Het patent is door Stephen Owens en mij ontwikkeld in 1993 en ingediend in 1994. Toen bestond xml nog niet eens. Dus al dat geroep over xml en documentformaten is onzin. Het gaat zelfs niet eens om custom xml zelf, maar alleen om een specifieke implementatie van custom xml in Microsoft Word. Dus we hebben niets tegen ODF of OpenXML, dit gaat niet om documentformaten."

Maar alternatieve kantoorsoftware zoals OpenOffice en Lotus Symphony krijgt van i4i geen onvoorwaardelijk vrijgeleide. Vulpe: "Hoe bijvoorbeeld Sun en IBM zaken in hun producten hebben geïmplementeerd moet nog nader worden onderzocht. Maar de huidige versie van bijvoorbeeld Lotus Notes kent geen kwesties met betrekking tot dit patent."

Dan onderbreekt Owen abrupt: "We kunnen geen commentaar geven op andere producten of kwesties die mogelijk in de toekomst kunnen gaan spelen…"

Dus ondanks dat deze zaak gaat om een specifieke implementatie in Word, schroomt i4i niet om tegelijkertijd de grote reikwijdte van hun patent te bezingen. Owen windt daar geen doekjes om: "We denken dat onze vinding zeer belangrijk is. Het is echt een fundamentele technologie. We denken dat het veel bijdraagt aan het universum van de informatietechnologie."

En nu? Wordt er met Microsoft onderhandeld over een licentie, een schikking, of wellicht een overname?

Vulpe: "Ze hebben ons telefoonnummer, maar ze hebben ons sinds de uitspraak nog niet gebeld."

Owen: "We staan open voor allerhande opties. We zijn een commercieel bedrijf. Wie weet, misschien kunnen we Microsoft zelf kopen in plaats van andersom? Al zijn ze misschien iets te groot op dit moment…"