Het W97M.Ethan.A macrovirus is verstopt in een deel van het Werkboek MKB en levert voor zover bekend alleen problemen wanneer het geïnfecteerde document wordt geopend met Microsoft Word 97.

De betreffende diskette met de derde versie van het Werkboek MKB is sinds 1 mei 1999 uitgedeeld op bijeenkomsten en toegestuurd aan mensen die via de telefoon om informatie vroegen. Er zijn ongeveer 4000 diskettes met virus uitgegeven. Op de Millennium cd-rom van IDG Nieuwe Media staat ook een versie van het Werkboek MKB, die versie is niet aangetast en is dus normaal bruikbaar.

Het Millennium Platform raadt bezitters van de floppy aan deze te vernietigen.

Op de diskette staat een programma met de naam 'mp2000.exe'. Dat programma maakt 4 nieuwe bestanden aan in de directory (of map) 'mp2000'. Alleen het document 'werkboekV3.97.doc' is geïnfecteerd. Ietwat ervaren computergebruikers kunnen ervoor kiezen alleen dat bestand te verwijderen.

Inmiddels werkt het Millennium Platform aan een nieuwe diskette.

Meer informatie over het W97M.Ethan.A virus is te vinden bij Symantec.